BPA Buitensingel

Het BPA ‘Buitensingel’ heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de Buitensingel, Stationsstraat, Pijlstraat, Einde.

Aanleiding tot de opmaak van dit BPA was de noodzaak die het gemeentebestuur en de middenstand ondervonden om op een distributie-planologische wijze een gebied te creëren voor toonzalen groter dan 1000 m² bruto bebouwde oppervlakte, zonder het centrum te isoleren en de omgeving en de historisch gegroeide ruimtelijke structuur te verstoren.

Het BPA werd bij Ministerieel Besluit goedgekeurd op 05/10/1993.

LET OP: enkel het deel ten oosten van de Stationsstraat werd goedgekeurd.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina