2021-01-05 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Afdeling 72345, sectie B, perceel 1153C6

Referentie omgevingsloket: OMV_2020175037
Referentie gemeente: 2020/311/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw Eengezinswoning
Projectnaam gemeente: Nieuwbouw Eengezinswoning
Ligging: Afdeling 72345, sectie B, perceel 1153C6
Contactpersoon: Steffanie Melis
Datum: 29/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Roy Snoeijen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 1153C6

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw eengezinswoning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/01/2021 tot en met 03/02/2021.

Reden openbaar onderzoek:
-de woning heeft een inplanting van 4,02m t.o.v. de linkerperceelsgrens in plaats van minstens 5m van de zijdelingse perceelsgrens
- diepte van de verdieping bedraagt 13,41m (inclusief inpandige garage) in plaats van een maximale diepte van 12m op de verdieping
- kroonlijsthoogte van de woning bedraagt tussen 5,70m en 6,63m in plaats van een maximale kroonlijsthoogte van 5,50m begrepen tussen kroonlijst en maaiveld (dat max. 30cm boven wegpeil mag liggen)
- nokhoogte van de woning bedraagt 10,93m in plaats van een maximale nokhoogte van 9m begrepen tussen nok en maaiveld
- inplanting van garage in de achtertuin op 1m van de rechterperceelsgrens in plaats van een inplanting van vrijstaande bijgebouwen op minstens 2m, hetzij op of tegen de perceelsgrens, mits akkoord van de eigenaar van het aanpalende perceel

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

05/01/2021

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina