BPA Sahara - Blekerheide

Het BPA ‘Sahara Blekerheide’ heeft betrekking op het gebied Sahara dat gekenmerkt wordt door typische zandwinningsrestanten zoals bijvoorbeeld waterplassen, zandoevers, bos- en terreinontginningen.

Het BPA beoogt in hoofdzaak bescherming van een aantal waardevolle terreinkarakteristieken (reliëf, begroeiing en bebossing, waterpartijen) als natuurgebied.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina