BPA Sahara - Blekerheide

Het BPA ‘Sahara Blekerheide’ heeft betrekking op het gebied Sahara dat gekenmerkt wordt door typische zandwinningsrestanten zoals bijvoorbeeld waterplassen, zandoevers, bos- en terreinontginningen.

Het BPA beoogt in hoofdzaak bescherming van een aantal waardevolle terreinkarakteristieken (reliëf, begroeiing en bebossing, waterpartijen) als natuurgebied.

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina