BPA Centrum II D Hertog Jan

Het BPA ‘Centrum II D  Hertog Jan’ is een herziening van een gedeelte van het BPA Centrum II D en heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Molsekiezel, Klachtloopstraat, Hees en Vreyshorring.

De herziening werd opgemaakt op vraag van de stad voor het juridisch vastleggen van een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het plangebied rekening houdend met de inplanting van een Nieuw Administratief Centrum en de visie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen naar wooninbreiding in de stedelijke kern.

Het BPA werd bij Ministerieel Besluit goedgekeurd op 18/01/2002.

Het besluit van de Deputatie werd op 08/02/2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Eindrapport ‘Hertog Jan Lommel - strategische visie’

Op 28 januari 2020 werd een eindrapport ‘Hertog Jan Lommel - strategische visie’ goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In het eindrapport zijn de belangrijkste ruimtelijke principes geformuleerd om het centrumgebied rond het Hertog Janplein op een goede manier te ontwikkelen en af te werken.

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina