Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Dit decreet kent één en hetzelfde statuut toe aan alle gemeentewegen en legt de bevoegdheid voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, alsook de handhaving bij de gemeentebesturen.

Klik hier om het decreet te raadplegen

Om alle belanghebbenden afdoende te informeren, zullen de gemeentebesturen in de toekomst een register moeten bijhouden, waarin alle beslissingen over gemeentewegen gebundeld worden.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zal de stad Lommel op deze locatie alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Voor alle beslissingen vóór 1 september 2019 over de buurtwegen verwijzen wij naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.

Beslissingen sinds 1 september 2019

Atlas der buurtwegen en buurtwegwijzigingen
Het decreet gemeentewegen bepaalt dat vanaf 1 september 2019 de Atlas der buurtwegen wordt vervangen door een gemeentewegenregister. De verdere regelgeving over dit register wordt later nog bepaald door Vlaanderen.

De wijzigingen aan de buurtwegen voor dossiers gestart vóór 1 september 2019 kan je terugvinden in het geoloket van de Provincie Limburg

Openbare onderzoeken

In uitvoering van het Decreet houdende de gemeentewegen zijn volgende openbare onderzoeken lopende in kader van de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeentewegen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina