BPA Uitbreiding Basisschool Kattenbos

Het BPA ‘Uitbreiding basisschool Kattenbos’ heeft betrekking op de gronden gelegen links in de Haardstraat.

Aanleiding tot de opmaak van dit BPA was het omzetten van de bestemming volgens het gewestplan (woongebied en woonuitbreidingsgebied) naar zone voor openbaar nut.

Het BPA werd bij Ministerieel Besluit goedgekeurd op 16/11/1998.

Het besluit van de Deputatie werd op 12/12/1998 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina