Gemeentelijk RUP “Soeverein - Sahara”  

In navolging van het masterplan Park De Soeverein, dat de kwalitatieve uitbouw van de huidige sport- en recreatievoorzieningen in het Park de Soeverein beoogt, heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Soeverein - Sahara” opgesteld. In het masterplan zijn een aantal duidelijke stappen en platformen uitgestippeld waarbinnen nieuwe projecten kunnen ontwikkeld worden. Voor de geplande ontwikkelingen zijn enkele bestemmingswijzigingen nodig: het noordelijk platform 3, het deel van de Sahara in relatie met het noordelijk platform en de overflowparking aan de Speelpleinstraat. Verder worden via een bestemmingswijziging enkele juridisch –planologische ‘rechtzettingen’ meegenomen voor de site van onderwijsinstelling Zonneweelde en de achtertuinen bij de woningen aan de Gestelsedijk.  

Naar aanleiding van de opmaak van het RUP werd een plan-MER opgemaakt. Dit plan-MER werd op 27 oktober 2015 goedgekeurd door de bevoegde overheid. 

In zitting van 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad het RUP “Soeverein - Sahara” definitief goedgekeurd.  

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina