Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Stad Lommel

Door de stad Lommel werd een natuurbeheerplan opgesteld voor de bossen en natuurgebieden in eigendom en beheer van de stad. Het plan omvat de deelgebieden Riebos, Blekerheide, Struyvenbosch, Heuvelse Heide, De Wateringen, boscomplex Stevensvennen,  Weyerkensebergen,   Heyderheide, Heide het gehucht, boscomplex Barrier, Karrestraterheide, Hoeverheide, Dorperheide, Boonevennen,  Meysterbergen, Eynderheide, Kattenbosserheide, Kattenbosserbergen, Vriesput, Broekerheide en Overmaey met een totale oppervlakte van circa 1.750 ha.

De beheerdoelstellingen en –maatregelen voor het beheerplan werden gespiegeld aan de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer en opgesteld voor een periode van 24 jaar (2022 tot en met 2045). Het natuurbeheerplan omvat eveneens een toegankelijkheidsregeling voor de betreffende gebieden. 

Het beheerplan vind je bij de downloads hiernaast. Het volledige plan - met bijlagen - kan je ook downloaden via deze link, in de periode van 22 april 2021 tot en met 22 mei 2021. Gedurende deze periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren aan het Agentschap Natuur en Bos (aves.lim.anb@vlaanderen.be) worden gericht met vermelding van “opmerkingen natuurbeheerplan stad Lommel”. 

Bij vragen of voor inzage van een uitgeprinte versie van het plan kan contact opgenomen worden met de dienst milieu en natuur van de stad Lommel, via mail naar milieudienst@lommel.be of telefonisch op het nummer 011 399 799.

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina