Jongerencentrum

Stad Lommel plant de bouw van een jongerencentrum op de site Adelbergpark. Zo krijgen jongeren een prominente plaats in het hart van de stad en bouwt het stadsbestuur verder aan de versterking, verhipping en dynamiek van de stadskern.

Participatiemoment voor buurtbewoners en jeugd

Op dinsdag 8 november 2022 vond het participatiemoment plaats samen met buurtbewoners en leden van de jeugdraad. De presentatie en het verslag vind je terug onder downloads.

Alle input van de avond wordt nu verwerkt door de projectgroep van stadsmedewerkers en architecten. Als vervolg zal er een terugkoppelmoment worden ingepland, waarop o.a. de deelnemers van dit participatiemoment persoonlijk worden uitgenodigd.

Lees hier het verslag

Digitale infosessie voor buurtbewoners

Bij de downloads vind je de presentatie die getoond werd tijdens de digitale infosessie op 31 mei 2021. Voor de video-opname van de presentatie klik je hier