Verbintenis tot tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

Hoe aanvragen

Je stuurt per mail volgende gegevens:

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • je telefoonnummer
 • de gegevens van de perso(o)n(en) waarvoor je je garant stelt:
  • scan of duidelijke foto van het paspoort
  • adres in het buitenland

De dienst vreemdelingen contacteert je wanneer het document klaar is. Bij ondertekening ervan moet je bewijzen van inkomsten van de laatste 3 maanden voorleggen.

We maken hiervoor een afspraak. Je plaatst je handtekening op de tenlasteneming; deze wordt door ons gelegaliseerd.

Je krijgt deze mee, samen met een samenstelling gezin en een kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.  

Afhandeling

Alle documenten die je van onze dienst meekrijgt, stuur je door naar de genodigde(n):

 • tenlasteneming
 • samenstelling gezin
 • kopie identiteitskaart
 • bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche,…

De genodigde moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

OPGELET: Wanneer er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en het visum aangevraagd wordt in een consulaat van een andere Schengenstaat, of wanneer de bezoeker visumvrij is, dan stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal beslissen of je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en deze beslissing meedelen aan de dienst vreemdelingen of de tenlasteneming goedgekeurd wordt. Hierna zal je uitgenodigd worden om de tenlasteneming te komen afhalen. Pas daarna kan je het dossier doorsturen aan de bezoeker.

Meer info

Zodra de genodigde arriveert, meldt hij/zij zich bij de Vreemdelingendienst om een aankomstverklaring op te halen.

Openingsuren & contact

Vreemdelingen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
vreemdelingen@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina