Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel vzw

Het Stedelijk Motorcrosscentrum ligt in de Marie Curiestraat, vlakbij het Kristalpark. Het beheer van het Motorcrosscentrum is door de stad toevertrouwd aan een vzw, die voor de helft is samengesteld uit afgevaardigden uit de gemeenteraad en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de Lommelse motorcrossverenigingen.

De vzw baat het centrum uit en stelt het ter beschikking van de Lommelse motorsportverenigingen en de individuele motorcrosser.

Knipsel.JPG

Deel deze pagina