Toewijzingsreglement sociale huurwoningen lokale binding

Een essentieel element van woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid over de toewijzing van de sociale woningen. Via het toenmalige artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit, ondertussen artikel 6.28 van de Vlaamse Codex Wonen, hebben gemeentes de mogelijkheid gekregen om een specifiek toewijzingsreglement op te stellen op basis van bepaalde behoeften en lokale noden. Het reglement komt tegemoet aan de specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding aan Lommel. De toevoeging van lokale binding aan de optionele voorrangsregels wijzigt niets aan de absolute voorrangsregels die gehanteerd worden.

Voor wie

Sociale huurwoningen worden toegewezen met voorrang indien één van de kandidaat-huurders minimaal 15 jaar inwoner is geweest van Lommel of in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of is geweest van Lommel.

Sociale huurwoningen worden ook toegewezen met voorrang indien één van de kandidaat-huurders die zorg en bijstand zal ontvangen in de sociale huurwoningen die wordt toegewezen in Lommel vanwege één of meer mantelzorgers die wonen in Lommel met een verwantschap in de eerste of tweede graad.

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina