Klacht bij toezichthoudende overheid

Je kan via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht indienen tegen besluiten van het bestuur. 

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Deel deze pagina