Stedenbanden Ongwediva en Ciudad Dario

Lommel onderhoudt al jaren stedenbanden met Ongwediva in Namibië en Ciudad Dario in Nicaragua. De band met Ongwediva dateert al van 1998 en kwam er ondermeer op vraag van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Die met Ciudad Dario bestaat sinds 2003 en ontstond mede dankzij de drijvende kracht van het plaatselijke Nicaraguacomité en de actieve inzet van dokter Toon Bongaerts ter plaatse.

Voor Lommel bevat de stedenband bevat 3 essentiële elementen. Eerst en vooral heeft een stedenband een symbolische waarde. Het is een middel dat een idee ondersteunt. Werken aan vrede en integratie staan daarbij centraal. Ten tweede is de betrokkenheid van de burgers noodzakelijk. Het zijn de burgers die de stedenband mee dragen en dit in samenwerking of samenspraak met het stadsbestuur. Tot slot is er het principe van duurzaamheid. Een stedenband loopt over meerdere jaren. Enkel zo kunnen er sterke vertrouwensrelaties groeien tussen collega’s van beide gemeenten.

De werking van onze stedenbanden vertrekt vanuit een viertal aandachtspunten. Zo wil Lommel haar knowhow en ervaring met democratisch bestuur en het organiseren van gemeentelijke dienstverlening delen met collega-gemeentebesturen. Verschillende personeelsleden van Ongwediva en Ciudad Darío hebben een stage gelopen bij onze administratieve en technische diensten: bibliotheekwerking, financiën, milieu, rioleringswerken, afvalbeleid, ...

Ons stadsbestuur ondersteunt daarnaast ook kleinschalige projecten materieel en/of financieel. De twee voornaamste projecten zijn de ondersteuning van de Ongwediva Open Markt en het Multifunctionele Ontmoetingscentrum. Later werd overgegaan tot de ondersteuning van inhoudelijke programma’s. De werking met wees- en mishandelde kinderen zoals huistaakbegeleiding, de soepkeuken, de moestuin, computerlessen, ….

Ciudad Darío heeft de nodige ondersteuning gekregen bij de herinrichting van de gemeentelijke bibliotheek. Dankzij verschillende benefietacties in Lommel werd ook de bouw van een Gemeenschapscentrum in Terrabona, de buurgemeente van Ciudad Darío, ondersteund.

Via diverse scholenbanden en uitwisselingsprojecten worden ook jongeren actief betrokken bij het verhaal.

Openingsuren & contact

Huis van de Wereld (Dienst Diversiteit en Gelijke kansen en Dienst Internationale Samenwerking)

adres
Stationsstraat 213920 Lommel
Tel. tel.
011 399 610
e-mail
huisvandewereld@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina