Echtscheiding

Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, wordt het vonnis van echtscheiding overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats in België waar je burgerlijk huwelijk werd voltrokken. Het vonnis van echtscheiding wordt door de griffier van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken, overgemaakt aan de burgerlijke stand nadat de beroepstermijn verstreken is, met andere woorden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden. Ben je gehuwd in het buitenland, dan wordt het vonnis van de Belgische rechter overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Zodra het echtscheidingsvonnis is overgeschreven, kan je een afschrift van de akte aanvragen.

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden automatisch aangepast in het rijksregister. Hiervoor stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand die het vonnis heeft overgeschreven, een melding naar de gemeente/stad waar je op dat moment ingeschreven bent.

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden niet meer vermeld op de identiteitskaarten/verblijfskaarten. Je hoeft je hiervoor dus niet meer bij de dienst bevolking aan te melden.

Voorwaarden

Er mag geen beroep tegen dit vonnis meer mogelijk zijn om officieel gescheiden te zijn.

Hoe aanvragen

Indien je een afschrift van de akte wil, vraag je deze aan bij de dienst burgerlijke stand of via het e-loket.

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina