Subsidie scheiding hemel- en afvalwater

Inwoners van Lommel hebben recht op een subsidie van de stad wanneer ze bij een bestaande particuliere woning verplicht moeten overgaan tot de scheiding van hun afval- en regenwater. De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit twee delen. De mensen krijgen een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken die ze zelf doen of laten uitvoeren voor de aanleg van een gescheiden afvoer en maximum 200 euro voor de materiaalkosten.

Aanvullend kunnen inwoners bij de plaatsing van een hemelwaterput met pompinstallatie en bij de plaatsing van een infiltratievoorziening een extra premie krijgen van maximaal 500 euro voor de hemelwaterput met pompinstallatie en maximaal 250 euro voor de infiltratievoorziening.

Deze maatregel is nodig voor een goed evenwicht in onze waterhuishouding. Enerzijds zullen de waterzuiveringsinstallaties veel beter functioneren en een hoger rendement halen als er minder regenwater in de riolering terecht komt. Anderzijds wordt de riolering zelf ook ontlast. Bij een nieuwbouw of verbouwing wordt een gescheiden afwatering overigens al enkele jaren verplicht in de bouwvergunning.

Voor wie

De nieuwe premie wordt enkel toegekend aan aanvragen bij woningen gelegen langs het tracé van rioleringswerken waarbij verplicht in een gescheiden stelsel wordt voorzien en dit niet als dusdanig vermeld staat in de stedenbouwkundige vergunning.

E-loket

  • Subsidie scheiding hemel- en afvalwater aanvragen

    Formulier

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina