Subsidies sportverenigingen

Aan de hand van verschillende subsidies wil het stadsbestuur sportbeoefening in de stad bevorderen en de activiteiten en inspanningen die de verenigingen en organisaties leveren, waarderen. Het stadsbestuur ondersteunt sportverenigingen op volgende vlakken:

 • Werkingssubsidies
  Elke sportclub heeft heel wat uitgaven om zijn normale werking te kunnen voeren. Met dit reglement kan je punten vergaren op basis van kwantiteits- en kwaliteitscriteria met betrekking tot de werking van de club.
 • Kwalitatieve jeugdsportbegeleiding
  Jeugdsport is de toekomst en blijft dan ook één van de belangrijke pijlers voor het beleid. Dit reglement betoelaagt de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator. We streven hierbij naar een kwaliteitsverbetering van o.a. de jeugdtrainers. Zo kan een club bijvoorbeeld de kosten (deels) inbrengen van de gevolgde cursussen van zijn jeugdtrainers.
 • Jeugdsportuitrusting
  Iedere jeugdsporter heeft een jeugdsportuitrusting nodig. Zo kan een club met jeugdwerking de kosten (deels) inbrengen voor de aankoop van sportkledij. 
 • Infrastructuursubsidies
  Lommelse verenigingen moeten hun werking kunnen uitbouwen in een degelijk en veilig lokaal aangepast aan de geldende normen.  Het stadsbestuur ondersteunt de investeringswerken voor de bouw/verbouw van de infrastructuur.
 • Beloftevol talent
  Talenten zijn er in alle kleuren, vormen, maten en gewichten. We kunnen talenten dan ook niet in één hokje duwen. Wel kunnen we ze een niveau hoger duwen. Daarom voorziet het stadsbestuur een financiële ondersteuning voor beloftevol talent, met het oog op de uitbouw van een succesvolle carrière in de sport, cultuur, kunst, ondernemerschap, ..
 • Projectsubsidies
  Organiseer je met enkele vrienden, of je vereniging in Lommel een festival, een kinderactiviteit in je wijk, een culturele of sportieve activiteit, een musical of een andere leuke activiteit dan kan je in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. We maken een onderscheid tussen projecten met een regionale en projecten met een lokale uitstraling.
 • Subsidies G-sport
  Het stadsbestuur wil meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen en geeft door dit subsidiereglement een positieve stimulans aan alle G-sportinitiatieven die in Lommel georganiseerd worden.
  Lees meer

Afhandeling

Ten laatste op 30 september dienen de verenigingen die voor betoelaging in aanmerking wensen te komen de ter beschikking gestelde aanvraagformulieren volledig ingevuld en ondertekend in te dienen bij de sportdienst. De aanvraagformulieren zijn te allen tijde te verkrijgen bij de stedelijke sportdienst en via de downloads.

E-loket

 • Ondersteuning beloftevol talent aanvragen

  Formulier
 • Verbouwingssubsidie verenigingen aanvragen

  Formulier