Subsidies sportverenigingen

Aan de hand van subsidies wil het stadsbestuur sportbeoefening in de stad bevorderen en de activiteiten en inspanningen die de verenigingen en organisaties leveren, waarderen. 

Erkenning

Indien de vereniging aanspraak wil maken op subsidies moet éénmalig de erkenning aangevraagd worden en dit ten laatste op 30 september van het betrokken subsidiejaar.

Klik hier om de erkenning aan te vragen

Na de erkenning, dient de sportvereniging enkel jaarlijks de gegevens (eventueel gewijzigd) te bevestigen. Het stadsbestuur ondersteunt sportverenigingen op volgende vlakken:

Basissubsidies

Erkende Lommelse sportverenigingen kunnen een basissubsidie verkrijgen.

Klik hier om de basissubsidie aan te vragen

Werkingssubsidies

Elke sportclub heeft heel wat uitgaven om zijn normale werking te kunnen voeren. Stad Lommel verleent deze toelage aan de erkende sportverenigingen met als doel:

  • Stimuleren van een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
  • Vorming van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
  • Ondersteunen van sportvereniging zonder uitbating cafetaria
  • Tussenkomen in de onkosten voor de aankoop van jeugdsportuitrusting
  • Stimuleren van extra-sportieve doeleinden binnen de sportvereniging

Klik hier om de werkingssubsidie aan te vragen

Overzicht trainers, jeugdsportcoördinator, vorming en opleiding aanvullen op het Exceldocument (ook bij de downloads)

Infrastructuursubsidies

Op vlak van infrastructuur kunnen erkende Lommelse sportverenigingen een ondersteuning krijgen met als doel de werking uit te bouwen in een degelijke en veilige sportinfrastructuur aangepast aan de geldende normen. 

Klik hier om de infrastructuursubsidie aan te vragen

Het nieuwe reglement gaat van kracht op 1 januari 2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de sportverenigingen in het subsidiereglement vrije tijd.

Afhandeling

Ten laatste op 30 september moeten de verenigingen die voor betoelaging in aanmerking wensen te komen de online aanvraagformulieren volledig ingevuld indienen.

E-loket

 • Sportverenigingen basissubsidie aanvragen

  Formulier
 • Sportvereniging erkenning aanvragen

  Formulier
 • Sportverenigingen werkingssubsidie aanvragen

  Formulier
 • Sportverenigingen infrastructuursubsidie aanvragen

  Formulier

Contact

Sport

adres
Sportveldenstraat 103920 Lommel
Tel. tel.
011 399 620
e-mail
sport@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina