Bouw- en verbouwingssubsidie voor verenigingen

Gaat jouw vereniging een lokaal verbouwen of een nieuw lokaal bouwen? Dan kan je beroep doen op verbouwingssubsidies van de stad. De subsidie bedraagt maximum 60% van de uit te voeren bouw en/of verbouwingswerken met een maximum van € 45.000.

Voor wie

Jeugd-, sport- of cultuurverenigingen die aangesloten zijn bij de respectievelijke raad. Voetbalclubs moeten daarnaast ook aangesloten zijn bij KBVB.

Voorwaarden

 • De (ver)bouw(ing) gebeurt in Lommel;
 • De kosten ervan zijn voor rekening van de aanvragende vereniging;
 • De inplanting wordt verwezenlijkt onder controle van de gemeente;
 • De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde plannen en voldoen aan de voorwaarden gesteld in de afgeleverde bouwvergunning en aan alle algemene
  bouwvoorwaarden opgelegd door de overheid;
 • De werken houden rekening met de bestaande wettelijke bepalingen en
  veiligheidsvoorschriften;
 • De werken aan de infrastructuur komen tegemoet aan de doelstelling van de vereniging;
 • De vereniging heeft een bewijs van eigendom, heeft een onderhoudscontract met het
  Lommelse stadsbestuur afgesloten of heeft beschikkingsrecht;
 • Indien meerdere verenigingen subsidie aanvragen voor éénzelfde gebouw moet er tussen de verenigingen onderling een beheerscontract worden opgesteld.

Hoe aanvragen

Dien voor 30 september een aanvraagformulier in met volgende gegevens:

 • een duidelijke omschrijving en motivatie van de uit te voeren werken
 • een lastenboek + eventuele plannen
 • een begroting van de geplande werken
 • prijsoffertes

E-loket

 • Verbouwingssubsidie verenigingen aanvragen

  Formulier

Openingsuren & contact

Cultuurcentrum De Adelberg

adres
Adelbergpark 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 699
Fax fax
011 55 35 14
e-mail
info@ccdeadelberg.be
Vandaag:9 tot 12 u en 13 tot 17 u

Het cultuurcentrum is een uur voor aanvang van elke voorstelling open.

Deel deze pagina