Subsidiereglement Cultuur

In februari 2019 werd beslist om het huidige Subsidiereglement Vrije Tijd te hervormen naar 4 sectorspecifieke reglementen: cultuur, jeugd, sport en evenementen. Het uitwerken van een nieuw Reglement Cultuur gaf de mogelijkheden om een nog betere ondersteuning uit te werken op maat van de socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en na te denken over administratieve vereenvoudiging.

Met het nieuwe “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid”, kortweg Reglement Cultuur, krijgen Lommelse culturele verenigingen een prominente plaats in het lokaal cultuurbeleid via een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid. Het nieuwe reglement gaat van kracht op 1 januari 2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de socio-culturele organisaties in het subsidiereglement vrije tijd.

E-loket

 • Lokaal cultuurbeleid - Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag subsidie muziekonderricht

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag stimulanssubsidie

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag tussenkomst uitrusting sectoren

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag basissubsidie

  Formulier
 • Lokaal cultuurbeleid - Aanvraag werkingssubsidie

  Formulier

Openingsuren & contact

Cultuurcentrum De Adelberg

adres
Adelbergpark 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 699
e-mail
info@ccdeadelberg.be
Vandaag:9 tot 12 u en 13 tot 17 u

Meer info op www.ccdeadelberg.be 

Deel deze pagina