Verordening mobiliteit

Op 26 oktober 2021 keurde de gemeenteraad de verordening ‘Mobiliteit’ definitief goed (zie ‘Downloads’ onderaan de pagina). De verordening ‘Mobiliteit’ is een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over onder meer het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen op eigen terrein bij het optrekken van nieuwe gebouwen en het uitbreiden/herbouwen van bestaande gebouwen of het doorvoeren van functiewijzigingen.

Concreet betekent dit dat er bij aanvragen die vallen onder het toepassingsgebied van de verordening een voldoende aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen voorzien moet worden.  

Voor wie?

Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor volgende vergunningsplichtige handelingen:

  • Het bouwen of herbouwen van gebouwen of het uitbreiden van gebouwen met meer dan 100m²;
  • Het vermeerderen van het aantal woonentiteiten;
  • Het doorvoeren van een functiewijziging;
  • Het aanleggen van parkeerplaatsen;
  • De regularisatie van één of meer van bovenstaande werken.

Hoe aanvragen?

Bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning die valt onder het toepassingsgebied van de verordening dienen op het grondplan de parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen met maatlijnen te zijn aangeduid, alsook het voorziene aantal. Uit de plannen moet blijken dat de gekozen indeling en ruimte het aantal opgelegde parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen kan realiseren en dat de circulatieruimte voldoet om de parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen met respectievelijk de auto en de fiets én te voet vlot te bereiken en te verlaten. De ‘Aanstiplijst Mobiliteit voor Vergunningsaanvragen’ van de stad Lommel (zie ‘Downloads’ onderaan de pagina) vormt hierbij een leidraad en dient als bijlage bij de aanvraag tot omgevingsvergunning te worden opgenomen.

Enkel indien voldaan wordt aan de uitzonderingsmaatregelen zoals bepaald in artikel 7 kan er afgeweken worden van de verordening ‘Mobiliteit’. Voor de afwijkingen die vallen onder artikel 7.1 wordt een compensatievergoeding geheven, dit in toepassing van het gemeentelijk belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen (zie downloads). Het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen werd aangenomen op de gemeenteraad van 26 oktober 2021 en werd op 26/10/21 gepubliceerd op de website.

Contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Deel deze pagina