Jaarlijks onderhoud van beken

Waterlopen van 2de categorie worden volgens een specifiek onderhoudsplan onderhouden door een daarvoor aangestelde aannemer. Per type wordt een aangepast onderhoud voorzien.

Bij de meeste van deze waterlopen wordt jaarlijks het talud gemaaid. Bij sommige waterlopen wordt ook de bodem gemaaid. In uitzonderlijke gevallen is slibruiming noodzakelijk.

Goed onderhoud van de waterlopen is enerzijds belangrijk om wateroverlast en overstromingen te voorkomen én anderzijds om een betere kwaliteit van het water te verkrijgen. Ook wordt er meer ingezet op het langer vasthouden van water in periodes van droogte. Beken worden daarom soms iets minder intensief gemaaid dan in het verleden. De provincie zorgt ervoor dat de beken ieder jaar op een correcte manier worden onderhouden.

Vrije doorgang in de vijfmeterzone

De beheerder van de waterlopen, de provincie Limburg, heeft recht van doorgang in een vijfmeterzone aan beide zijden van de beek. Zorg dus dat deze vijfmeterzone vrij is van obstakels. Maak tijdig sloten van poorten open, zorg voor een makkelijk te openen doorgang in een (draad)omheining die dwars op de beek staat en haal eventuele losse obstakels (bijv. mest- en zandhopen) weg zodat de aannemer vlot kan doorrijden.

Recht van deponie

De ruimingsresten van het maaien mogen door de aannemer vrij worden neergelegd in de vijfmeterzone op beide zijden van de beek. Het eventueel opruimen hiervan is een taak van de aangelanden.

Rechten en plichten langs de beek

Wie naast een beek woont, moet rekening houden met een aantal regels. Zo mag je vlak naast een beek o.a. geen pesticiden gebruiken, niet bemesten, geen vaste constructies plaatsen, niet ophogen en geen naaldbomen planten. Voor meer info hierover kan je terecht op de website van de provincie Limburg: www.limburg.be/waterlopen.

Meldpunt

Heb je een vraag of een klacht over het onderhoud van een waterloop, meld dit dan op het meldpunt van de provincie Limburg: bel naar 011 23 73 23 of mail naar meldpuntwater@limburg.be

Contact

Stadswerken

adres
Maatheide 853920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
stadswerken@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Enkel voor het afhalen van materialen bij de uitleendienst kan je je tussen 8 en 12 uur vrij aanmelden, in de namiddag is dit enkel op afspraak.

Wil je een melding maken?
Zoals van een gat in het wegdek of een overhangende boom? Dat kan eenvoudig via een online meldingskaart

Maak een melding

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina