Sociale huurwoningen Kempisch Tehuis

Het Kempisch Tehuis verhuurt sociale woningen in verschillende gemeenten waaronder Lommel. Men berekent de huurprijs van een sociale woning op basis van het inkomen.

Voorwaarden

 • Je moet op het moment van de inschrijving 18 jaar zijn. Een individuele afwijking is enkel mogelijk in het kader van begeleid zelfstandig wonen of als ontvoogde minderjarige.
 • Het netto belastbaar inkomen van 2020 bedraagt niet meer dan €25.317 voor een alleenstaande, €27.438 voor een alleenstaande met een handicap en €37.974 voor alle anderen. Dit inkomen mag verhoogd worden met €2.123 per persoon ten laste. 
 • Je mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het gaat om een uitzondering (zie bijkomende informatie).
 • Je moet je kennis van de Nederlandse taal kunnen aantonen.
 • Wanneer je een verplichte inburgeraar is, moet je bereid zijn het inburgeringstraject te volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Voorrangsregels

 • De personen die voldoen aan de rationele bezetting. De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.
 • De wettelijke voorrangsregels staan beschreven in de bijkomende informatie.
 • Je hebt voorrang als je in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Lommel bent geweest of minstens 15 jaar in Lommel gewoond hebt.

Wat meebrengen

 • inschrijvingsformulier
 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016
 • bewijs van Nederlandse taalbereidheid en/of bewijs van inburgering
 • gezinssamenstelling en adreshistoriek (aan te vragen via het e-loket)

Meer info

Het Kempisch Tehuis heeft elke eerste dinsdag van de maand zitdag in het Huis van de Stad. Je kan terecht tussen 13 uur en 16.30 uur. Maak hiervoor een afspraak via www.kempischtehuis.be

Nog vragen? Contacteer Kempisch Tehuis op het nummer 011 81 07 00 of via www.kempischtehuis.be.

Bekijk ook

Sinds 1 december kunnen kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning op de website van Kempisch Tehuis (www.kempischtehuis.be) hun plaats op de wachtlijst opvragen.

Door enkel het kandidaat- of inschrijvingsnummer in te voeren, krijgen kandidaat-huurders een overzicht van de plaats op hun wachtlijst voor elke woning waarvoor ze ingeschreven zijn. Dit overzicht kan doorgemaild of afgedrukt worden. Deze opvraging is mogelijk vanaf elke pc met internet. Uiteraard blijven de diensten van Kempisch Tehuis ook nog steeds ter beschikking voor vragen of het opvragen van zo'n lijst.

Deel deze pagina