Sluikstorten, retributie

Sluikstorten en zwerfvuil is voor velen een bron van ergernis. Dit kleine afval, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten of blikjes dat we vaak nonchalant en ondoordacht op straat gooien, is voor velen een doorn in het oog. Vaak gaat het om kleine hoeveelheden, maar vele kleintjes maken groot. Niet alle zwerfafval komt er opzettelijk. Soms gaat het onbedoeld ‘zwerven’. Het waait van een open aanhangwagen op weg naar het containerpark, of katten en andere dieren plunderen vuilzakken die te lang op voorhand buiten staan. Onze straten, pleinen en parken ogen vuil en dat vindt niemand leuk! Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil handenvol geld en mankracht.

De stad Lommel doet al heel wat inspanningen om het openbare domein netjes te houden. In haar strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil volgt de stad drie belangrijke sporen:

  •  motiveren en sensibiliseren van Lommelaars, bedrijven en toeristen;
  • verbeteren van de openbare reiniging;
  • kordaat optreden tegen hardnekkige vervuilers.

Wanneer er een sluikstort ontdekt wordt, proberen we te achterhalen wie de vermoedelijke dader is. Deze persoon wordt een belasting aangerekend voor het verwijderen en verwerken van het afval. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de persoon die gestort of verbrand heeft.

Naast deze belasting krijgt de overtreder ook een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd die kan oplopen tot 350 euro. Het retributiereglement op sluikstorten werd aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Contact

Stadswerken

adres
Maatheide 853920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
stadswerken@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Enkel voor het afhalen van materialen bij de uitleendienst kan je je tussen 8 en 12 uur vrij aanmelden, in de namiddag is dit enkel op afspraak.

Wil je een melding maken?
Zoals van een gat in het wegdek of een overhangende boom? Dat kan eenvoudig via een online meldingskaart

Maak een melding

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina