Masterplan Park de Soeverein

De toeristisch-recreatieve infrastructuur van Lommel geniet een internationale uitstraling. De aantrekkingskracht van Lommel berust op de gelijktijdige aanwezigheid van hoogwaardige infrastructuur en van sterke landschappelijke kwaliteiten. De stad presenteert zich hiermee als een volwaardige toeristische trekpleister naast de kust en de kunststeden.

Daarnaast beschikt Lommel, op het vlak van sport en recreatie, eveneens over een goed uitgebouwde en uitgebreide sportinfrastructuur. Het centraal gelegen Park de Soeverein met een totale oppervlakte van 35ha en algemeen geprezen voor zijn ligging in een rustige en groene omgeving speelt dan ook een belangrijke rol in de toeristisch-recreatieve structuur van de stad. Naast een aanzienlijke bijdrage tot het toeristisch-recreatief imago van Lommel heeft het Park de Soeverein ook een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen: een laagdrempelig, toegankelijk, aangenaam en gezellig klimaat waarin op een ontspannen manier sport kan worden beoefend. De verdere uitbouw van dit park dient dan ook op maat van Lommel te gebeuren.

Doel van dit Masterplan is te komen tot een algemene visie voor de ontwikkeling van het Park de Soeverein van de stad Lommel in functie van de gewenste bestemmingen, het verbeteren en intensifiëren van de site met vooral aandacht voor het groene karakter. Hierbij staat het verder uitbouwen van de sportzone op een kwantitatieve, kwalitatieve en duurzame manier voorop. Het groene karakter is echter van essentieel belang om het karakter en de uitstraling van de site te behouden en te versterken. Het Masterplan tracht enerzijds een ruimtelijk antwoord te bieden voor het beter inpassen van bestaande sportactiviteiten en infrastructuren en anderzijds wil het Masterplan als een leidraad functioneren voor toeristisch-recreatieve initiatieven en/of sportactiviteiten die zich in de toekomst aandienen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina