Vastgoedinfo - stedenbouwkundige inlichtingen

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie – ook wel vastgoedinformatie genoemd – te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren, als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een ‘stedenbouwkundig uittreksel’ als zijnde een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister waarin een samenvatting gegeven wordt van respectievelijk de plannen en van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie die op het perceel van toepassing zijn.

Anderzijds is er de ‘vastgoedbrief’ waarin andere informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed wordt opgenomen. Het betreft o.a. informatie inzake milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Om de (kandidaat) koper zo volledig mogelijk te informeren worden best zowel het stedenbouwkundig uittreksel als de vastgoedbrief aangevraagd.

Meer informatie over informatieverplichtingen bij verkopen van vastgoed kan je terugvinden op de website van Ruimte Vlaanderen http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Informatieverplichting.

Hoe aanvragen

 • Via dit e-formulier of door het aanvraagformulier bij "Downloads" hiernaast in te vullen en te versturen naar de stad Lommel, Hertog Janplein 1 in 3920 Lommel.
 • Na ontvangst van de aanvraag word je in kennis gesteld van de totale kostprijs verbonden aan de aanvraag. De stad bezorgt de gevraagde gegevens binnen de 30 dagen na betaling van de kosten.
 • Vastgoedinformatie is een momentopname en heeft louter een informatieve waarde. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Denk eraan om de informatie tijdig aan te vragen! Houd er rekening mee dat de termijn voor aflevering van deze documenten 30 dagen bedraagt, en dit zowel voor de vastgoedinformatie als de uittreksels. De aanvragen worden volgens datum van indiening/betaling behandeld. Houd hier dan ook rekening mee bij het te koop stellen van de goederen en het inplannen van de aktes,…

Let op! De termijnen beginnen pas te lopen na ontvangst van betaling. Eens een aanvraag is opgestart kan annuleren niet meer en zijn wij genoodzaakt de kosten aan te rekenen.

Kostprijs

 • Voor een uittreksel uit het plannenregister: € 20 per kadastraal perceel
 • Voor een uittreksel uit het vergunningenregister:
  • € 30 per onbebouwd kadastraal perceel
  • € 60 per bebouwd kadastraal perceel
 • Voor het afleveren van de vastgoedbrief: € 20 per kadastraal perceel
 • Voor het afleveren van duplicaten van afgeleverde vastgoedinformatie of -uittreksels uit het plannenregister of een uittreksel uit het vergunningenregister: € 10 per afgeleverd duplicaat.

Tarieven conform het retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties m.b.t. ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 19 december 2017.

E-loket

 • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

  Formulier

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag gesloten

In de namiddag enkel op afspraak

Opgelet! De bouwdienst werkt tussen kerst en nieuwjaar enkel op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via ruimtelijke.ordening@lommel.be of via tel. 011 399 713.

Deel deze pagina