Vastgoedinfo - stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed moeten zowel de notaris als de vastgoedmakelaar zich houden aan de informatieplicht. Om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen, kan je het inlichtingenformulier vastgoedinformatie aanvragen, ook bekend als 'de notarisbrief'.

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit een uittreksel van het plannen- en het vergunningenregister (‘een stedenbouwkundig uittreksel’) en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Als de informatie wordt gebruikt bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Vanaf 07/02/2024 zal iedere aanvraag via het Vastgoedinformatieplatform.
Aanvragen rechtstreeks aan onze dienst kunnen bijgevolg niet meer behandeld worden.

Hoe aanvragen

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek).

Kostprijs

VANAF 09/10/2023 zijn er nieuwe tarieven van toepassing, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 26/09/2023; 

Naast de gemeentelijke retributie zal er dus ook een platformretributie aangerekend worden door het VIP zelf (36,5 Eur per perceel). 

Afhandeling

De gevraagde informatie zal steeds via het vastgoedinformatieplatform worden afgeleverd, binnen voorziene wettelijke termijn van 30 dagen.

Alle aanvragen worden chronologisch behandeld. Gelieve dus steeds tijdig jouw aanvraag in te dienen, rekening houdende met de behandelingstermijn van maximaal 30 dagen. 

Regelgeving

Meer info

Voor vragen over het inlichtingenformulier vastgoedinformatie kan u contact opnemen via 011 399 717 of omgeving@lommel.be 

Contact

Stadsontwikkeling - Omgeving

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
e-mail
omgeving@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina