Vastgoedinfo - stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed moeten zowel de notaris als de vastgoedmakelaar zich houden aan de informatieplicht. Om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen, kan u het inlichtingenformulier vastgoedinformatie aanvragen, ook bekend als 'de notarisbrief'.

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit een uittreksel van het plannen- en het vergunningenregister (‘een stedenbouwkundig uittreksel’) en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Als de informatie wordt gebruikt bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Hoe aanvragen

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie kan je aanvragen via het e-formulier:

https://www.lommel.be/eloketdetail/66/vastgoedinformatie-aanvragen

Kostprijs

  • Voor een uittreksel uit het vergunningenregister: € 30 per onbebouwd kadastraal perceel en € 60 per bebouwd kadastraal perceel
  • Voor een uittreksel uit het plannenregister: € 20 per kadastraal perceel
  • Voor het afleveren van de aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen: € 20 per kadastraal perceel
  • Voor het afleveren van duplicaten van afgeleverde uittreksels of inlichtingen: € 10 per afgeleverd duplicaat

Een factuur wordt nagestuurd.

Indien in behandeling, kan een aanvraag niet worden geannuleerd en worden de kosten aangerekend.

Afhandeling

Je ontvangt het inlichtingenformulier vastgoedinformatie digitaal als pdf-document via email.

Je mag het inlichtingenformulier vastgoedinformatie verwachten ten laatste 30 dagen na de aanvraag. Dit is een termijn van orde. Aanvragen worden chronologisch behandeld volgens tijdstip van indienen. Er wordt geen voorrang verleend.

Regelgeving

Retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties m.b.t. ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 19 december 2017: https://www.lommel.be/product/1762/administratieve-prestaties-mbt-ruimtelijke-ordening-stedenbouw-en-woonbeleid-retributie

Meer info

Voor vragen over het inlichtingenformulier vastgoedinformatie kan u contact opnemen via 011 399 724 of vastgoedinformatie@lommel.be.

E-loket

  • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

    Formulier

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur) - Vastgoedinfo: 011 399 724
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina