Zonevreemde constructies en/of woningen

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Voorbeelden: Een woning in recreatiegebied, een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied,…

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht’ is. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Heb je een lot in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. Je valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. Je kan bouwen, verbouwen en herbouwen, mits je de verkavelingsvoorschriften respecteert. 

Meer info

Voor meer informatie met betrekking tot zonevreemde constructies verwijzen wij je graag door naar de website van de Vlaamse overheid. 

Heb je vragen over je eigen perceel of kavel dat zonevreemd gelegen is?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via ruimtelijke.ordening@lommel.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina