Inschrijving van een niet-Belg

Als je als niet-Belg langer dan 3 maanden in België wil komen wonen, moet je dit binnen de acht werkdagen na je aankomst melden aan de vreemdelingendienst.

Naargelang je situatie zal je andere documenten moeten voorleggen en word je ingeschreven.

Voorwaarden

De vreemdelingenwetgeving is complex en elke situatie is anders. Raadpleeg eventueel de website om na te gaan welke verblijfsprocedure je kan volgen en welke documenten je daarvoor nodig hebt.

Hoe aanvragen

Je stuurt ons een mail, met daarin:

 • naam van alle gezinsleden die verhuizen (familienaam + voornamen);
 • datum waarop je verhuist;
 • reden van je verblijf in België;
 • telefoonnummer;
 • beroep.

Volgende documenten voeg je in bijlage toe:

 • scan/foto van een geldige identiteitskaart of paspoort met visum (alle gebruikte pagina’s) van alle gezinsleden die verhuizen;
 • huurovereenkomst/koopovereenkomst/toestemming adres;
 • uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst met vermelding van burgerlijke staat en laatste adres;
 • uittreksel uit de geboorteakte (indien nodig met legalisatie/apostille en met vertaling naar het Nederlands);
 • Historiek van de burgerlijke staat (in voorkomend geval huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat, indien nodig met legalisatie/apostille en vertaling naar het Nederlands);
 • Voor minderjarige kinderen die verblijven met één ouder: volledige voogdijvoorziening of toestemming van de ander ouder voorzien van een gelegaliseerde handtekening
 • Naargelang jouw verblijfsmotief voeg je nog extra bewijsstukken toe zoals bijvoorbeeld je arbeidscontract en loonfiches en ziekteverzekering. Gedetailleerde info vind je hier.

Als het onmogelijk is om alle documenten per mail te bezorgen, mag je ze ook in de brievenbus steken (Hertog Janplein 1 ter attentie van de dienst vreemdelingen) met vermelding van je naam, adres en lopende verblijfsprocedure.

Afhandeling

 1. De vreemdelingendienst kijkt je voorgelegde documenten na en informeert je over de verblijfsprocedure die je wenst op te starten.
 2. De vreemdelingendienst contacteert je dat je dossier voorbereid werd en ter ondertekening klaarligt.
 3. Je maakt telefonisch een afspraak om je dossier te komen ondertekenen.
 4. Je verschijnt tijdig op de afspraak en brengt alle originele documenten mee die je al digitaal aanleverde en 1 recente pasfoto.
 5. Het verdere verloop van je inschrijvings- en verblijfsprocedure hangt af van welke procedure werd opgestart. Op je aanvraagformulier staan alle termijnen en vereiste documenten vermeld.
 6. Zodra er een beslissing genomen werd in je dossier, zal de vreemdelingendienst je contacteren.

Een verblijfsprocedure duurt in principe zes maanden. Als je na zes maanden nog geen beslissing ontvangen hebt, mag je zelf contact nemen met de vreemdelingendienst.

Openingsuren & contact

Vreemdelingen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
vreemdelingen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina