(Mobiel) zorgwonen

Zorgwonen geeft mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld intrekken bij hun kinderen of een kind gaat inwonen bij de ouders.

Onder zorgwonen worden zowel de zorgverlener als de zorgbehoevende beschouwd als een apart gezin. Daardoor heeft dit geen gevolgen betreffende sociale uitkeringen en/of sociale voordelen. Wanneer de zorgsituatie stopt, zal ook de situatie zorgwonen ingetrokken worden. Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit opnieuw melden aan uw gemeente.

Een inpandige zorgwoning wordt gecreëerd in een bestaande woning of bijgebouw. 

Een mobiele unit is een tijdelijke constructie die in de zij- of achtertuin wordt geplaatst en die makkelijk verplaatst of weggenomen kan worden. Een zogenaamde containerwoning moet voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Codex Wonen en biedt onderdak aan hoogstens twee zorgbehoevenden. 

Gebeuren er geen structurele veranderingen aan je woning? Dan is een melding voldoende via het Omgevingsloket.

Moet je je woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet je een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvragen. 

Voor wie

Een zorgwoning of mobiele zorgunit kan gecreëerd worden indien:

 • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte entiteit berust bij dezelfde titularis of titularissen
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van
  • Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)

Voorwaarden

Om een inpandige zorgwoning te creëren, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • In een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde deel uit van het bouwvolume van de volledige woning

Om een zorgwoning te creëren in een bestaand bijgebouw, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Het betreft een bestaand, hoofdzakelijk vergund, vrijstaand bijgebouw bij een woning;
 • De maximale oppervlakte is 50m²
 • Nutsvoorzieningen en waterafvoer worden gedeeld met de hoofdwooneenheid

Om een mobiele unit te plaatsen, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De constructie is maximaal 50m² groot en 3,5m hoog
 • Nutsvoorzieningen en waterafvoer worden gedeeld met de hoofdwooneenheid
 • De plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar

Aandachtspunten:

 • Bij zorgwonen wordt er geen extra huisnummer toegekend, beide huishoudens worden afzonderlijk ingeschreven op hetzelfde huisnummer;
 • Er dient sprake te zijn van een tijdelijke huisvestingssituatie in een wooneenheid die ondergeschikt is aan de hoofdwoning: van twee aparte, afzonderlijke entiteiten kan geen sprake zijn.
 • Voor beide entiteiten is de bezettingsnorm van toepassing: er moeten voldoende woonlokalen en voldoende oppervlakte zijn voor de huisvesting van alle personen.
 • De zorgvertrekken worden best geïntegreerd op de gelijkvloers met leefruimtes en slaapvertrekken aaneensluitend.

Contact

Stadsontwikkeling - Omgeving

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
e-mail
omgeving@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina