Zorgwonen

Zorgwonen geeft deze mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ouderen kunnen intrekken bij hun kinderen of een kind gaat inwonen bij de ouders.

Tot voor kort werden alle inwonenden beschouwd als één huishouden. Dit kon gevolgen hebben betreffende sociale uitkeringen en/of sociale voordelen. Onder Zorgwonen worden zowel de zorgverlener als de zorgbehoevende beschouwd als een apart gezin. Wanneer de zorgsituatie stopt, zal ook de situatie Zorgwonen ingetrokken worden.

Voor wie

Om met twee huishoudens in één woning te mogen wonen in het kader van Zorgwonen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • In een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid ;
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde deel uit van het bouwvolume van de volledige woning ;
 • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van
  • Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)

(art. 4.1.1 18° VCRO)

Aandachtspunten:

 • Bij zorgwonen wordt er geen extra huisnummer toegekend, beide huishoudens worden afzonderlijk ingeschreven op hetzelfde huisnummer;

 • Er dient sprake te zijn van een tijdelijke huisvestingssituatie in een wooneenheid die ondergeschikt is aan de hoofdwoning: van twee aparte, afzonderlijke entiteiten kan geen sprake zijn.

 • Voor beide entiteiten is de bezettingsnorm van toepassing: er moeten voldoende woonlokalen en voldoende oppervlakte zijn voor de huisvesting van alle personen.

 • De zorgvertrekken worden best geïntegreerd op de gelijkvloers met leefruimtes en slaapvertrekken aaneensluitend.

Hoe aanvragen

Om Zorgwonen aan te vragen neem je eerst contact op met de dienst Wonen om te bepalen of je situatie voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.

Soms is een plaatsbezoek door een woningcontroleur noodzakelijk.

Wat meebrengen

 • Meldingsformulier ‘zorgwonen’ (zie downloads)
 • Een plattegrond van de woning met aanduiding van de lokalen (ondergeschikte) wooneenheid en de lokalen die tot de hoofdwoning behoren
 • Een overzicht van de bewoners (inclusief Rijksregisternummer) waarvoor de aanvraag voor zorgwonen wordt gedaan
 • Een attest dat huisvesting in functie van zorg aantoont (attest van 65+ bewoner, attest van handicap, ...)

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 806
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina