Wettigen van een kopie

Het wettigen van een kopie is het voor eensluidend verklaren aan het origineel.

Hoe aanvragen

Je meldt je bij de dienst bevolking.

Kostprijs

Het wettigen van een kopie is gratis.

Uitzonderingen

Een kopie van een paspoort of een reisdocument kan eensluidend verklaard worden, met de vermelding "Dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument".

Volgende documenten mogen volgens de wet niet gewettigd worden:

  • documenten in een onleesbare taal en/of onbegrijpelijke vorm;
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is;
  • oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand, notariële akten of gerechtelijke beslissingen (deze vraag je op via de stad (DABS, de notaris of de rechtbank);
  • uittreksels uit de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)
  • een kopie van de identiteitskaart (een attest dat de gegevens op de kaart bevestigd, is echter wel mogelijk).

Wat meebrengen

Zowel het originele document als de kopie moeten voorgelegd worden.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina