Trage wegen

Turfputtenpad, Eikelbospad, Hazenstraatje en Kattenrijtdijk. Het zijn enkele van de paadjes en verbindingen die erkend werden als trage weg.  

Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, lopers ... Gemotoriseerd verkeer is er niet toegelaten. Het kan gaan om verharde, maar evengoed om onverharde wegen. In Lommel worden deze trage wegen opgewaardeerd. Ze worden erkend als officiële gemeentewegen en krijgen een eigen naambord.  

De eerste reeks van 15 trage wegen kreeg al een naamplaatje. De namen van de wegen zijn veelal afgeleid van historische (plaats)namen en zijn voorgesteld door de Stedelijke Adviescommissie voor Straatnaamgeving. 

Iedereen mag trage wegen gebruiken, zolang je je maar “traag” verplaatst. Het zijn kortere, veiligere of aangenamere verbindingen op je weg naar school, je werk, de winkel of je hobby. Maar evengoed zijn het extra paden om met je hond te wandelen of een frisse neus te halen. Ga de trage wegen dus zeker eens ontdekken! 

15 en 16 oktober 2022: Dag van de Trage Weg

Zin om de mooie Lommelse trage wegen te ontdekken? Dat kan op 15 en 16 oktober tijdens de Dag van de Trage Weg of wanneer het jou past via de uitgestippelde wandelingen. Er zijn routes van 5, 15 en 20 kilometer. Je vindt afdrukbare plannetjes bij de downloads. 

Of je gebruikt dit praktisch plannetje:

Op volledig scherm weergeven

De eerste 15 trage wegen in Lommel

Momenteel kregen al 15 trage wegen een eigen naambord. De naam is steeds afgeleid van een historische plaatsnaam of gebruiksnaam. Goede bronnen hiervoor zijn de boeken van Vic Mennen.

Hieronder de 15 eerste namen en hun betekenis alsook het jaartal waarin de historische naam voor het eerst werd gebruikt.

1. zijstraat van Zandstraat: Kattenrijtdijk 

aen die catteryts dyck, 1521 

Dijk heeft hier de betekenis van ‘veldweg’. Hij loopt door de Kattenrijten (Katrijten, Katterijen). Dit was vanaf de middeleeuwen een groot akker- en (in mindere mate) een hooilandgebied bij het gehucht Kattenbos. Het gebied heeft zijn naam te danken aan de Katrijt, d.w.z. ‘ kleine rijt’, die hier loopt in de richting van Balen. Rijt betekent hier ‘gegraven of vergraven waterloop’. 

2. verbinding tussen Kapelstraat/Akkerstraat en Voermansstraat: Hondshoevenpad 

Hondshoeven pad, 1845 

Verwijzing naar een groot akkergebied tussen de Heidestraat en de Weimortels, de Hondshoeven. De naam wordt voor het eerst vermeld  in 1459: in loco dicto die hontshoeue. 

Betekenis: verwijzing naar bouwland van mindere kwaliteit (hoger gelegen in zandig Lommel). Hiervoor wordt dikwijls een diernaam gebruikt. Vergelijk met hondsvod, hondsdagen. 

3. verbinding tussen Konijnenpijp en Plataanstraat: Hazenstraatje 

oost het haese straetke, 1662 

Ooit vertrok het paadje aan de molen van Lutlommel. Vandaar dat hij in de bronnen ook wel eens Muldersweg  wordt geheten. In de volksmond staat dit paadje ook bekend als ‘het Soldatenpaadje’. Halfweg ligt er een klein loofbosje dat in de bronnen ‘het Kortenbos’ heet en ook al omstreeks 1701 vermeld wordt. 

4. verbinding tussen Koning Leopoldlaan en Beiaardgalm: Vijfzillenpad 

Destijds lag er een akkerperceel tussen de Koning Leopoldlaan en de Kloosterstraat, dat de naam Vijf Zillen droeg. Dit is een verwijzing naar de oppervlakte. In Lommel is een zil een oppervlaktemaat (33 a, 33 ca).

Cf. bouwland genaamd de vijf zillen akker gelegen in de mudakkers, ten zuiden en noorden de groote straten, 1823. 

5. verbinding tussen Leuken en Luikersteenweg: Barrierpad 

Deze naam is een verwijzing naar het nabijgelegen Barrierhuis en het 18de-eeuwse tolkantoor.  

6. verbinding tussen trage weg 7 en Luikersteenweg: Pad naar de Grote Dijk 

Dit pad loopt naar de vroegere Grote Dijk, die in 1705 vermeld staat als een van de wegen door de Karrestraterheide naar Pelt (Overpelt): neffens den pelterdyck

7. verbinding tussen Norbert Neeckxlaan en Weidestraat: Pelterpad

Deze naam is gekozen in functie van de ligging en is geen historische verwijzing.

8. verbinding tussen Norbert Neeckxlaan en trage weg 6: Kruiskiezelpad 

Deze naam is gekozen in functie van de ligging en is geen historische verwijzing.

9. verbinding tussen Weidestraat en trage weg 6: Achter de Schans 

Deze naam is gekozen in functie van de ligging en is geen historische verwijzing.

10. verbinding tussen Zonnedauwstraat en Kikkerstraat: Eikelbospad 

Het pad loopt over het vroegere domein van de Grote Hoef. In de tijd dat de Grote Hoef nog bij de abdij van Averbode hoorde, stond hier een eikenbos (eyckelbosch). De eikels werden geoogst als belangrijke voedselbron voor dieren.

11. verbinding tussen Turfveldstraat en Ekselsebaan: Turfputtenpad 

De trage weg loopt door het gebied dat al eeuwen geleden ‘de Turfvelden’ heette. Turf, klot of veen werd gegraven in de moerassige gronden op Kerkhoven, maar ook op andere plaatsen in Lommel. De naam is ook bewaard in Turfveldstraat.

12. verbinding tussen Heide en Heidebloemstraat: Kapellekespad 

Het wegeltje loopt langs het ‘Heis Kapelleke’. De eerste kapel werd er al in 1874 gebouwd. Omstreeks de eeuwwisseling brandde de kapel helemaal af, maar de op de Heide wonende familie Slegers zorgde voor de heropbouw dankzij het erfdeel van Egidius Slegers (°1893), die in 1915 aan het IJzerfront als brancardier sneuvelde. 

13. verbinding tussen Donkerstraat en Sterstraat: Schuttersboompad 

Op het pleintje op de kruising van Hees en Donkerstraat stond vroeger de allereerste schuttersboom voor de drie oude Lommelse schuttersgilden. Deze boom droeg de volgende namen: Papegaaiboom, Vogelsboom en Schuttersboom. De oudste vermelding gaat terug tot 1628: inde hees ontrent de papegayboom. Verder: aenden schuttersboom, 1729 en aenden vogelsboom, 1711. 

14. verbinding tussen Dubbelrij en Kapucijnenplein: Paterswegel 

De straatnaam herinnert aan het spiritueel en opvoedend werk van de paters-kapucijnen in Lommel in de 20ste eeuw. De naam van een veldwegel kan de herinnering aan hun belangrijke invloed op het leven op Werkplaatsen levendig houden.  

15. omarmen het crematorium Stuifduin, met aansluiting op Vonderdreef: Karrestraterheidepad 

Het hele gebied, inclusief de begraafplaats en Pontes, ligt in de vroegere ‘Karrestraterheide’. Het was het heidegebied van de buurtschap Karrestraat. Vanaf 1872 werd het gebied van meer dan 250 ha bebost. 

In 2022 komen er nog naamborden bij en realiseren we nieuwe trage wegen.

Trage wegen in wijk Balendijk

Balendijk krijgt een comfortabele, veilige fietsverbinding waar de hele wijk van kan profiteren. Deze bestaat uit drie delen en verbindt de Balendijk met de Vinkstraat, de Tortelstraat met de Kluterstraat  en de Kluterstraat met het Kwartelpad. 

Bij de downloads vind je een plannetje. 

Hazenstraatje

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina