Verkeersveilige schoolomgevingen: ingrepen

Hier vind je een overzicht van de ingrepen om de Lommelse schoolomgevingen verkeersveilig in te richten:

Schoolomgeving
Geplande wijzigingen
Status

BaLu

Octopuswegmarkering Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer Torenstraat Gepland: 2023
Herinrichting kruispunt Lutlommel x Torenstraat x Schamprood Gepland: 2023
Herinrichting Torenstraat met vergroening, zebrapaden, aanpassing parkeerplaatsen, uitbreiding zone 30 Gepland
Herinrichting Hanekapstraat met zebrapad, éénrichtingsverkeer, voetpaden en langsparkeerplaatsen Gepland
Fietsstalplaatsen t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
High-Five Gepland
Boudewijnschool
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer Gepland
Aanpassing van en bijkomende zebrapaden Gepland
Herinrichting Onderwijsstraat met plein aan de schoolpoort, fietsstalplaatsen voor ouders, aanpassing van de parkeerplaatsen Gepland
Snelheidsremmende maatregelen in omliggende straten Gepland
High-Five Gepland
Campus Helix: MPI en SBSO Helix Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Herinrichting van Speelpleinstraat met fietsstraat (Fietsboulevard Noord), aanpassing zebrapaden, voetpad en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Herinrichting toegang parking Soeverein met laadpalen op parking Soeverein Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
De Speling Centrum Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Parkeerverbod t.h.v. schoolpoort op P Centrum Gerealiseerd
Groene doorsteek Kerkstraat Gerealiseerd
Extra fietsstalplaatsen in de omgeving Gepland
High-five Gepland: 2023-24
De Speling Eltenbos Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Verschuiving zebrapad Gerealiseerd
Permanent parkeerverbod t.h.v. schoolpoort Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer t.h.v. schoolpoort Gepland
Heraanleg Eltenbos met groen, wachtruimte en fietstalplaatsen voor ouders Gepland
Sensibilisatie-actie duurzaam verkeer Gepland
High-five Gepland: 2023-24
Victor Veilig Gerealiseerd
Den Akker Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Den Heuvel Slinkerstraat Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Herinrichting Slinkerstraat met snelheidsremmende maatregelen Gepland
Fietsstalplaatsen aan kerk Gerealiseerd
High-Five Gepland
Den Heuvel Warande
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders t.h.v. schoolpoort Gepland
Aanpassing dynamische zone 30 Gepland
Snelheidsremmende maatregelen en aanpassing kruispunten Heide Gepland
High-Five Gepland
De Klimtoren Luikersteenweg Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer Stortstraat Gepland
Dynamische zone 30 op Leuken Gepland
Herinrichting Stortstraat met langsparkeren en verschuiving oversteekplaats Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders aan schoolpoort Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland
De Klimtoren wijkschool
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Zebrapad aan Bevrijdingslaan x Burgemeesterstraat Gerealiseerd
Verlichting op doorsteek tussen Burgemeesterstraat en Vennestraat Gepland
Fietsstalplaatsen aan kleine wildernis/schoolpoort Gepland
Sensibilisatie-actie duurzaam verkeer Gepland
High-five Gepland: 2023-24
Victor Veilig Gerealiseerd
De Schommel
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders t.h.v. schoolpoort Gepland
Zebrapad aan schoolpoort Gerealiseerd
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland: 2023-24
Eymardschool
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Herinrichting busparking, optimaliseren personeelsparking, zebrapad en voetpad Gepland
Kunstacademie Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Sluiten van middenberm Jan Davidlaan t.h.v. uitrit Kunstacademie en aanbrengen van zebrapad Gepland
Fietsboulevard West: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Jan Davidlaan Gepland
Herinrichting met fietsstalplaatsen, aanpassing parkeerplaatsen en voetpaden t.h.v. de toegangen Gepland
Lommel-West Heeserbergen Octopuswegmarkering en -palen Gepland
Herinrichting Godfried Bomansstraat met langsparkeren, voetpad, zebrapaden, wachtruimte en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Herinrichting van doorsteek tussen Godfried Bomansstraat en Jan Davidlaan met verlichting Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Lopende

Lommel-West Werkplaatsen
Bekijk het grondplan

Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Snelheidsremmende maatregelen in Martinus Van Gurplaan Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland
Provil en Provil Ion Octopuswegmarkering en -palen Gepland
Onderzoek naar voorrangsregeling Hopstraat x Hennepstraat Lopende
Fietsboulevard Zuid: fietsstraat in Vreyshorring ten zuiden van Ringlaan Gepland
Sint-Jan
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Herinrichting ruime omgeving Gepland
High-Five Lopende
Victor Veilig Gerealiseerd
‘t Stekske
Bekijk het grondplan
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer op gedeelte van Sint-Ambrosiusstraat Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Zebrapad in Komstraat Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Lopende

WICO Campus Lommel
Bekijk het grondplan

Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Aanpassing dynamische zone 30 Gepland
Beveiligen en verlichten van fietsoversteken Gepland
Herinrichting kruispunten Heide Gepland
XCL Eigenwijs
Bekijk het grondplan
Informeren over verkeersregels in fietsstraten Gerealiseerd
Extra zebrapad Mudakkers Gerealiseerd
Octopuswegmarkering en -palen Gepland
Heraanleg Rijksschoolstraat en ontharding met wachtruimte en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Fietsboulevard Oost: Fietsstraat en fietspad in Mudakkers Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland
XCL Stapsgewijs Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Permanent éénrichtingsverkeer op een gedeelte van de Buntstraat Gepland
Herinrichting Buntstraat t.h.v. schoolpoort met snelheidsremmende maatregelen, voetpaden, parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Dynamische zone 30 op Leuken Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland
XCL Wegwijs Octopuswegmarkering en -palen Gerealiseerd 
Herinrichting Hees met fietspaden, zebrapad en parkeerverbod t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
Herinrichting Hendrik van Veldekestraat met voetpaden, zebrapaden, parkeerverbod, éénrichtingsverkeer en fietsstraat t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
Voetgangersdoorsteek tussen Buizerdstraat en Hendrik van Veldekestraat Gerealiseerd
Fietsboulevard West: fietsstraat in de volledige Hendrik van Veldekestraat Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Lopende
X Plus Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Fietsboulevard Oost: Fietsstraat en fietspad in Mudakkers Gepland