Verkeersveilige schoolomgevingen: ingrepen

Hier vind je een overzicht van de ingrepen om de Lommelse schoolomgevingen verkeersveilig in te richten:

Schoolomgeving Geplande wijzigingen Status
BaLu ·        Octopuswegmarkering Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer Torenstraat Gepland: 2022
·        Herinrichting kruispunt Lutlommel x Torenstraat x Schamprood Gepland: 2022
·        Herinrichting Torenstraat met vergroening, zebrapaden, aanpassing parkeerplaatsen, uitbreiding zone 30 Gepland
·        Herinrichting Hanekapstraat met zebrapad, éénrichtingsverkeer, voetpaden en langsparkeerplaatsen Gepland
·        Fietsstalplaatsen t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
Boudewijnschool ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer Gepland
·        Aanpassing van en bijkomende zebrapaden Gepland
·        Herinrichting Onderwijsstraat met plein aan de schoolpoort, fietsstalplaatsen voor ouders, aanpassing van de parkeerplaatsen Gepland
·        Snelheidsremmende maatregelen in omliggende straten Gepland
·        High-Five Gepland
Campus Helix: MPI en SBSO Helix ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Herinrichting van Speelpleinstraat met fietsstraat (Fietsboulevard Noord), aanpassing zebrapaden, voetpad en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Herinrichting toegang parking Soeverein met laadpalen op parking Soeverein Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
De Speling Centrum ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Parkeerverbod t.h.v. schoolpoort op P Centrum Gerealiseerd
·        Groene doorsteek Kerkstraat Gerealiseerd
·        Extra fietsstalplaatsen in de omgeving Gepland
·        High-five Gepland
De Speling Eltenbos ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Verschuiving zebrapad Lopende
·        Permanent parkeerverbod t.h.v. schoolpoort Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer t.h.v. schoolpoort Gepland
·        Heraanleg Eltenbos met groen, wachtruimte en fietstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Sensibilisatie-actie duurzaam verkeer Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
Den Akker ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Den Heuvel Slinkerstraat ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Herinrichting Slinkerstraat met snelheidsremmende maatregelen Gepland
·        Fietsstalplaatsen aan kerk Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
Den Heuvel Warande ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Fietsstalplaatsen voor ouders t.h.v. schoolpoort Gepland
·        Aanpassing dynamische zone 30 Gepland
·        Snelheidsremmende maatregelen en aanpassing kruispunten Heide Gepland
·        High-Five Gepland
De Klimtoren Luikersteenweg ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer Stortstraat Gepland
·        Dynamische zone 30 op Leuken Gepland
·        Herinrichting Stortstraat met langsparkeren en verschuiving oversteekplaats Gepland
·        Fietsstalplaatsen voor ouders aan schoolpoort Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
De Klimtoren wijkschool ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Zebrapad aan Bevrijdingslaan x Burgemeesterstraat Gepland
·        Verlichting op doorsteek tussen Burgemeesterstraat en Vennestraat Gepland
·        Fietsstalplaatsen aan kleine wildernis/schoolpoort Gepland
·        Sensibilisatie-actie duurzaam verkeer Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
De Schommel ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer Gepland
·        Fietsstalplaatsen voor ouders t.h.v. schoolpoort Gepland
·        Zebrapad aan schoolpoort Gerealiseerd
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
Eymardschool ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Herinrichting busparking, optimaliseren personeelsparking, zebrapad en voetpad Gepland
Kunstacademie ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Sluiten van middenberm Jan Davidlaan t.h.v. uitrit Kunstacademie en aanbrengen van zebrapad Gepland
·        Fietsboulevard West: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs Jan Davidlaan Gepland
·        Herinrichting met fietsstalplaatsen, aanpassing parkeerplaatsen en voetpaden t.h.v. de toegangen Gepland
Lommel-West Heeserbergen ·        Octopuswegmarkering en -palen Gepland
·        Herinrichting Godfried Bomansstraat met langsparkeren, voetpad, zebrapaden, wachtruimte en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Herinrichting van doorsteek tussen Godfried Bomansstraat en Jan Davidlaan met verlichting Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland: 2022-2023
Lommel-West Werkplaatsen ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Snelheidsremmende maatregelen in Martinus Van Gurplaan Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
Provil en Provil Ion ·        Octopuswegmarkering en -palen Gepland
·        Onderzoek naar voorrangsregeling Hopstraat x Hennepstraat Gepland
·        Fietsboulevard Zuid: fietsstraat in Vreyshorring ten zuiden van Ringlaan Gepland
Sint-Jan ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Herinrichting ruime omgeving Gepland
·        High-Five Gepland: 2022-2023
·        Victor Veilig Gerealiseerd
‘t Stekske ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer op gedeelte van Sint-Ambrosiusstraat Gepland
·        Fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Zebrapad in Komstraat Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland: 2022-2023
WICO Campus Lommel ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Aanpassing dynamische zone 30 Gepland
·        Beveiligen en verlichten van fietsoversteken Gepland
·        Herinrichting kruispunten Heide Gepland
XCL Eigenwijs ·        Informeren over verkeersregels in fietsstraten Lopende
·        Extra zebrapad Mudakkers Gerealiseerd
·        Octopuswegmarkering en -palen Gepland
·        Heraanleg Rijksschoolstraat en ontharding met wachtruimte en fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Fietsboulevard Oost: Fietsstraat en fietspad in Mudakkers Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
XCL Stapsgewijs ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Permanent éénrichtingsverkeer op een gedeelte van de Buntstraat Gepland
·        Herinrichting Buntstraat t.h.v. schoolpoort met snelheidsremmende maatregelen, voetpaden, parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
·        Dynamische zone 30 op Leuken Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland
XCL Wegwijs ·        Octopuswegmarkering en -palen Gerealiseerd 
·        Herinrichting Hees met fietspaden, zebrapad en parkeerverbod t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
·        Herinrichting Hendrik van Veldekestraat met voetpaden, zebrapaden, parkeerverbod, éénrichtingsverkeer en fietsstraat t.h.v. schoolpoort Gerealiseerd
·        Voetgangersdoorsteek tussen Buizerdstraat en Hendrik van Veldekestraat Gerealiseerd
·        Fietsboulevard West: fietsstraat in de volledige Hendrik van Veldekestraat Gepland
·        Victor Veilig Gerealiseerd
·        High-Five Gepland: 2022-2023
X Plus ·        Octopuswegmarkering en -paal Gepland
·        Fietsboulevard Oost: Fietsstraat en fietspad in Mudakkers Gepland

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina