Knelpunten op schoolroutes: gemeentewegen

We pakken de knelpunten op de schoolroutes aan. Hiervoor hebben we in 2020 alle knelpunten in kaart gebracht aan de hand van Route2School. Voor de knelpunten op de gemeentewegen werden conceptplannen opgesteld voor een herinrichting.

Locatie
Knelpunt
Toelichting
Status
Luikersteenweg t.h.v. tankstation Stilstaan op fietspad Gesprek met uitbater: Verkeersafwikkeling op eigen terrein te voorzien Gerealiseerd
Grote Fosséstraat Slecht befietsbaar in de winter Opgenomen in strooiplan Gerealiseerd
Sint-Lucasstraat - Burgemeesterstraat Gevaarlijk voor fietsers Aanbrengen van fietssuggestiestroken Gepland
Sint-Lucasstraat x Burgemeesterstraat Onduidelijk voor fietsers Aanbrengen van fietssuggestiestroken en verkeersplateau Gepland
Leuken x Stortstraat Zichtbaarheid aan oversteekplaats Aanpassing plantvak/parkeerplaats Gepland
Buntstraat x Emmerstraat Slecht zicht door haag Gesprek met eigenaar Gepland
Zeggestraat x Buntstraat Aansluiting voor fietsers vanuit Zeggestraat ontbreekt Verharding voorzien Gepland
Buntstraat - Enneven Slechte staat fietspad Fietspad volledig herstellen en omvormen tot voetpad. Aanbrengen van fietssuggestiestroken. Gepland
Schamprood x Enneven Gevaarlijke oversteek Aanbrengen van oversteekplaatsen Gerealiseerd
Slinkerstraat x Heide Gevaarlijk kruispunt Heraanleg kruispunt Gepland
Slinkerstraat tussen Heide en Driehoek Snelheid, gevaarlijk voor fietsers Aanbrengen van fietssuggestiestroken Gepland
Heide Snelheid, onduidelijke voorrangsregeling Snelheidsverlaging naar max. 50 km/u. Kruispunten herinrichten. Gepland
Slinkerstraat x Driehoek Snelheid Heraanleg kruispunt Gepland
Driehoek x Voermansstraat x Weimortels Slechte zichtbaarheid Heraanleg kruispunt Gepland
Voermansstraat Weg ligt bol Heraanleg  Gepland
Voermansstraat x Heide Moeilijke oversteek voor fietsers Zie knelpunt Heide  
Konijnenpijp Voorrangsregeling wordt genegeerd Aanpassing verkeersborden en wegmarkering Gepland
Septakkers x Loberg Slechte zichtbaarheid Heraanleg kruispunt en gesprek met eigenaar Gepland
Lutlommel x Driehoek Smal, slechte zichtbaarheid Heraanleg kruispunt Gepland
Koning Leopoldlaan Herstelling voetpad nodig Herstelling voetpad Gerealiseerd
Loberg Snelheid, gevaarlijk voor fietsers Fietspaden Gepland 
Kanaalstraat Slechte zichtbaarheid in bocht Middellijn markeren Gepland
Kanaalstraat x Kerkweg Gevaarlijk voor fietsers Aanpassing verkeersborden Gepland
Zandstraat Herstelling nodig t.h.v. aansluiting fietspad op weg Herstelling berm Gerealiseerd
Kikkerstraat Gevaarlijke bocht Middellijn markeren Gepland
Zwaluwstraat Slechte zichtbaarheid door groen Groenwerken uitvoeren Gepland
Balendijk x Eltenbos x Vlutterstraat Ontbrekende oversteekplaatsen Aanbrengen van oversteekplaatsen Gerealiseerd
Balendijk x Mezenstraat Ontbrekende oversteekplaatsen Aanbrengen van oversteekplaatsen Gepland
Guido Gezellestraat Gevaarlijk/onduidelijk voor fietsers Aanbrengen van fietssuggestiestroken Gepland
Guido Gezellestraat x Hendrik Van Veldekestraat Onduidelijk voor fietsers Herinrichting kruispunt Gepland
Zilleweg x Buizerdstraat x Willem Elsschotstraat Slechte zichtbaarheid, onduidelijk voor fietsers Herinrichting kruispunt Gerealiseerd
Jan Davidlaan x Kempensestraat Voorrangsregeling onduidelijk Aanpassing voorrang van rechts naar rotonde Gerealiseerd
Rijtenstraat Sluiproute en snelheid Knip Speelpleinstraat Gepland
Harkstraat Sluiproute en snelheid Knip Speelpleinstraat Gepland
Karrestraat x Hoeverdijk Gevaarlijk, onduidelijk kruispunt Herinrichting kruispunt Gepland
Wanstraat x Wijerken Gevaarlijk, onduidelijk kruispunt Herinrichting kruispunt Gepland
Kloosterstraat Snelheid Snelheidsremmende maatregelen Gepland

Contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Deel deze pagina