Knelpunten op schoolroutes: gewestwegen

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen wegwerken.

Locatie
Knelpunt
Toelichting
Status
Werkplaatsen x Martinus Van Gurplaan Beperkt zicht door groenvoorzieningen Groenwerken uitgevoerd Gerealiseerd
Rotonde naar Maatheide Verlichting/onduidelijke oversteekplaatsen Studie opgestart Lopende
Ringlaan x  Stationsstraat Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers Kadert binnen overkapping van de Ringlaan en verlichting wordt aangepakt Gepland
Ringlaan x Stationsstraat Oneffenheid fietspad Kadert binnen overkapping van de Ringlaan Gepland
Ringlaan x Balendijk Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers Verkeerslichtenregeling werd aangepast Gerealiseerd
Ringlaan x Hoeverdijk Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers Verkeerslichtenregeling werd aangepast Gerealiseerd
Stationsstraat x Hoevenstraat Geen veilige oversteekplaats Zebrapad aangebracht Gerealiseerd
Stationsstraat x Pijlstraat Hoge snelheden op Stationsstraat, vormgeving kruispunt, geen opstelruimte voor oversteekplaats Dit knelpunt is opgenomen in een lijst met potentiële investeringsprojecten Afgewezen
Stationsstraat t.h.v. spoorweg en Einde Onveilige oversteek, ontbrekende oversteekplaats, gevaarlijk kruispunt Er wordt een gedetailleerd ontwerp opgemaakt Gepland
Kattenbos x Zandstraat (aansluiting voor fietsers) Verlichting/onduidelijke oversteek Markeringswerken uitgevoerd en verlichting voorzien Gerealiseerd
Kattenbos x Gelderhorsten Ongelijke aansluiting van fietspad op wegdek Herstellingswerken uitgevoerd Gerealiseerd
Norbert Neeckxlaan x Koning Leopoldlaan Fietspad in slechte staat, gevaarlijk kruispunt voor fietsers, ontbrekende oversteekplaats Fietspad hersteld en  zebrapad aangebracht Gerealiseerd
Molsekiezel x Vreskesvennen Geen veilige oversteekplaats Oversteekplaats aangebracht Gerealiseerd
Molsekiezel x Sterstraat Geen veilige oversteekplaats Snelheid verlaagd naar 50 km/u en ontwerp oversteekplaats aangebracht Gerealiseerd
Molsekiezel x Wijerken Slechte zichtbaarheid voor fietsers op autoverkeer Snelheid verlaagd tot 50 km/u Gerealiseerd
Lepelstraat tussen Kwadevelden en Wijerken Ontbrekende oversteekplaatsen Oversteekplaatsen aangebracht Gerealiseerd
Gestelsedijk x Speelpleinstraat Slechte zichtbaarheid, hoge snelheden, oneffenheid vanuit Speelpleinstraat naar Gestelsedijk Herstellingswerken uitgevoerd, snelheid verlaagd tot 50 km/u Gerealiseerd
Gestelsedijk x Sportveldenstraat Onveilige fietsoversteekplaats, geen zebrapaden, hoge snelheden Snelheid verlaagd tot 50 km/u. Ontwerp herinrichting kruispunt wordt opgemaakt Lopende
Luikersteenweg x Leuken x Fabrieksstraat Gevaarlijk kruispunt, onveilige oversteken voor zachte weggebruikers Ontwerp wordt opgemaakt Gepland
Luikersteenweg x Sint-Jozefstraat Hoge snelheden Snelheidsregimes in onderzoek Gepland
Ringlaan x Gerard Mercatorstraat Gevaarlijk kruispunt, onvoldoende verlichting, afslagstroken ontbreken De verlichting werd aangepast en ontwerp herinrichting wordt opgemaakt Lopende
Gestelsedijk x Heide Onveilige oversteekplaats, weinig wachtruimte voor fietsers aan de verkeerslichten Vrij rechtsaf door rood werd uitgevoerd en aanpassing aan wachtruimte uitgevoerd Gerealiseerd
Kerkhovensesteenweg x Sint-Janstraat Geen veilige oversteek Zebrapad aangebracht Gerealiseerd

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina