Vacature coördinator IGS HELO

Stad Lommel en gemeente Hechtel-Eksel werven aan:

IGS-coördinator

Voltijds, contractueel bepaalde duur, A1a-A3a (m-v-x), met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Functiebenaming

Administratieve graad: IGS-coördinator dienst wonen bij de lokale besturen van Lommel en Hechtel-Eksel

Plaats in het organogram

Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de leidinggevenden van de dienst wonen in Lommel en Hechtel-Eksel. De verdeling geldt als volgt: halftijds (50%) voor de dienst wonen van Lommel en halftijds (50%) voor de dienst wonen van Hechtel-Eksel.

Functie

De coördinator van het IGS HeLo is verantwoordelijk voor de uitvoering en planning van de activiteiten binnen het IGS. De coördinator werkt samen met de gemeentelijke diensten om het woonbeleid van beide gemeentes kwalitatief uit te voeren en bekend te maken. Er wordt kritisch gekeken naar het huidige woonbeleid, waarbij sector-overschrijdend gewerkt wordt en tegelijkertijd contacten worden gelegd met andere diensten en woonactoren met een drive voor vernieuwing en vooruitgang.

Functie-inhoud

 • Coördinatie van de planning en uitvoering van de IGS-activiteiten
  • Opmaken en opvolgen van de taakplanning gedurende de duurtijd van het IGS
  • Rapporteren over de taakuitvoering aan de deelnemende gemeenten en Wonen-
   Vlaanderen
  • Activiteiten uitvoeren, evalueren en bijsturen waar nodig
  • Organiseren van de IGS-stuurgroepen en het lokale woonoverleg
 • Ondersteunen van het gemeentelijk woonbeleid
  • Actief leemtes of noden signaleren m.b.t. het gemeentelijk woonbeleid en daarin de gemeentelijke diensten bijstaan en adviseren
  • Gemeentelijke beleidsplannen en reglementen uitschrijven
 • Vertegenwoordiging van het IGS HELO
  • Relaties met gemeentelijke diensten en externe actoren opbouwen en onderhouden
  • IGS HeLo in diverse fora, overleg met toezichthoudende overheden e.a.
   vertegenwoordigen

Functieprofiel

De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een master diploma en een rijbewijs B.

Vaktechnische kennis en vaardigheden

 • Je hebt sterke kennis van de Vlaamse Codex Wonen en andere relevante wetgeving m.b.t. woonbeleid.
 • Je hebt algemene kennis en inzicht in de werking en besluitvorming van een lokaal bestuur.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Vlaanderen en van de welzijnsdiensten en –instellingen.
 • Je hebt affiniteit met de welzijns- en woonproblematiek.
 • Je hebt kennis van basisinformatica als Word, PowerPoint en Excel.
 • Je beheerst Nederlands goed om teksten en nota’s op te stellen en dossiers samen te stellen.
 • Je hebt kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en kan deze toepassen.
 • Ervaring in beleidsvorming en projectmatig werken is een pluspunt.

Gedragscompetenties

 • Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na en communiceert op een open manier.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt goede relaties, netwerken en contacten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en vertegenwoordigt daarbij de organisatie op een passende wijze.
 • Je zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op binnen je eigen takendomein. Je neemt initiatief om
  structurele problemen op te lossen en durft je mening te geven, en kan die ook professioneel verdedigen. Je kan echter ook structureel en collegiaal samenwerken met de andere teamleden.
 • Je zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de gestelde termijnen.
 • Je bent zelfkritisch en staat open voor feedback van anderen.
 • Je bent flexibel en kan verschillende taken en prioriteiten combineren. Je kunt problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
 • Je plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het
  overzicht.
 • Je stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
  meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen.
 • Je hebt een snel inwerkingsvermogen.

Attitudes

 • Je bent accuraat, efficiënt en resultaatsgericht.
 • Je bent stressbestendig en nauwgezet.
 • Je hebt zin om continu bij te scholen en volgt trends op binnen het vakgebied.

Salaris en voordelen

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a.

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€8)
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Kilometervergoeding voor en verzekering tijdens dienstverplaatsingen met de eigen wagen
 • Vergoeding tot maximaal €350 bij aankoop van een smartphone
 • Compensatieverlof voor gemaakte overuren
 • 2de pensioenpijler

Selectie

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Verloop selectieproeven

 • Alle proeven worden in het Nederlands afgenomen, kennis van andere talen kan worden getest.
 • De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het eigen resultaat van de selectie.
 • De selectie bestaat uit een preselectie op basis van een motivatiebrief, CV en diploma, een schriftelijke en een mondelinge proef.
 • Om te slagen dien je op elke proef 50% van de punten te behalen en 60% in het totaal (schriftelijk en mondeling samen).

Wervingsreserve

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten met minstens 60% die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat.

Indiensttreding

De concrete indiensttreding van de geselecteerde kandidaat kan in onderleg overleg besproken worden. Meer info Informatie over en toelichting bij de functiebeschrijving kan bekomen worden bij Laura Peeters op het telefoonnummer 011 399 799.

Meer info

Bij de downloads vind je de volledige functiebeschrijving.

Interesse?

Je kan solliciteren via dit formulier.

Openingsuren & contact

Personeelsdienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
personeelsdienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina