Tijdelijke afwezigheid

Je kan een tijdelijke afwezigheid laten registreren wanneer je gedurende een langere tijd niet verblijft op het adres waar je ingeschreven.

Voor wie

Personen die minimaal drie maanden en maximaal één jaar afwezig zijn van hun hoofdverblijfplaats.

We denken hierbij aan inwoners die een langere periode in het buitenland verblijven op vakantie/familiebezoek, personen die tijdelijk in het buitenland gaan studeren of werken, militairen (en hun gezin) op buitenlandse missie, ontwikkelingssamenwerkers (en hun gezin)...

Je zal steeds bewijsstukken moeten voorleggen.

Voorwaarden

Je moet op elk moment naar je hoofdverblijfplaats kunnen terugkeren.

Hoe aanvragen

Neem contact met de dienst Bevolking op het nummer 011 39 97 72 of via mail.

Kostprijs

De registratie van een tijdelijke afwezigheid is gratis.

Afhandeling

Zodra de periode van tijdelijke afwezigheid is afgelopen, meld je je opnieuw bij de dienst Bevolking.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina