Masterplan Soeverein

Sport, toerisme, activiteiten, onderwijs, natuureducatie en verenigingsleven in een prachtig stukje Lommel en Bosland. Zo kan je de onmiddellijke omgeving van Sportpark de Soeverein omschrijven. Om die omgeving klaar te maken voor de toekomst heb je duidelijke
plannen en een flexibel kader nodig voor infrastructuur, wonen en mobiliteit.

Dat flexibel kader kreeg de naam ‘Masterplan Soeverein’. Dit plan voor het gebied rond de Soeverein en de Sahara geeft een samenhangend toekomstbeeld, zodat we klaar zijn voor toekomstige ingrepen en investeringen in het gebied. Dit toekomstbeeld wordt stap voor stap gerealiseerd. De conceptplannen van de noordelijke fietsboulevard en van de schoolomgeving Helix worden geïntegreerd binnen het flexibel kader van het masterplan.

Infrastructuurwerken

Enkele infrastructuurwerken kunnen we afvinken, zoals de volleybalterreinen, de herstellingen aan het skatepark en de nieuwe peuterspeeltuin. Maar er staan nog heel wat plannen op stapel. Zoals de uitbreiding van het skatepark, nieuwe padelterreinen en een hal voor de groendienst.

De drie hoofdzones

1. Centrale zone: fietsboulevard en schoolomgeving Helix

Een eerste fietsboulevard wordt gerealiseerd in de Speelpleinstraat, de Heibergstraat en de Wanstraat. Deze straten worden een comfortabele, toegankelijke en veilige fietsverbinding tussen Sportpark De Soeverein en het centrum. De fietsboulevard is een comfortabele doorfietsroute. Ze krijgt een duidelijke identiteit. Meer info over
de fietsboulevards vind je op www.lommel.be/fietsboulevards

Aan de schoolomgeving van SBSO en MPI Helix komen duidelijke en veilige parkings voor de bussen, een octopuspaal en een herkenbare octopusmarkering op het wegdek.

2. Noordelijke zone: fietsparking bij Poort Bosland en extra autoparking bij manege

De fietsboulevard in de Speelpleinstraat krijgt aansluiting op het bestaande fietspad tot aan de
Lossingsweg. Net voorbij de manege komt een extra parking. Die kan extra bezoekers aan Bosland opvangen, met iets verder de nieuwe toegangspoort en het kunstwerk van Will Beckers. Tegelijk kunnen ook bezoekers aan de jeugdterreinen van Lommel SK en
de manege er terecht. Ter hoogte van de bocht aan de toegangspoort is een extra fietsparking voorzien.

De hekken aan de fit-o-meter verdwijnen, zodat je een natuurlijke en mooie overgang krijgt tussen de groene omgeving en de fietsboulevard.

3. Zuidelijke zone met nieuw entreeplein voor Optisport Sportcentrum

Ook hier verdwijnen de hekken in de Speelpleinstraat. Ze maken plaats voor een nieuw entreeplein tot de sportterreinen en het Optisport Sportcentrum. Daar komt ook een nieuw recreatief basketbalveld.

Masterplan Soeverein

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina