Toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor senioren

Toenemende vergrijzing is een generiek verschijnsel in Vlaanderen. Maar regio’s als de Limburgse Kempen – waar ook Lommel toe behoort – verschillen van de rest van Vlaanderen doordat ze nu pas op de drempel staan van een versnelde vergrijzing van hun bevolking. Door deze ingrijpende demografische ontwikkeling zal de bevolkingssamenstelling in Lommel de komende decennia ingrijpend veranderen.

De stad wil zich hier maximaal op voorbereiden door een gepast doelgroepenbeleid te voeren waarin de pijler huisvesting een centrale rol toebedeeld krijgt. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar minder kapitaalkrachtige ouderen, waarvoor de toegankelijkheid tot een aangepaste, betaalbare huurwoning op de reguliere huisvestingsmarkt een probleem vormt.

De stad Lommel heeft daarom de mogelijkheden, geboden door omzendbrief W/2011/01 betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen, waarmee sociale huurwoningen die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van senioren met voorrang worden toegewezen aan 65+-ers.

Voor wie

Senioren- of bejaardenwoningen worden bij voorrang toegewezen aan een gezin met minstens één gezinslid dat ouder is dan 65 jaar of aan een alleenstaande die ouder is dan 65 jaar.

Hoe aanvragen

De sociale huurwoningen met specifieke aanpassingen en maatregelen voor 65+-ers binnen het toewijzingsreglement worden verhuurd door het Kempisch Tehuis. Inschrijven kan via het Kempisch Tehuis.

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina