Aanvraag pensioen

  • Het rustpensioen in het werknemersstelsel.
    Elke persoon die als werknemer of als contractueel ambtenaar heeft gewerkt, kan aan het einde van zijn loopbaan een rustpensioen werknemer aanvragen. De berekening van dit voordeel neemt de duur van de loopbaan, de leeftijd waarop de betrokkenen met pensioen gaat en de gezinssituatie in aanmerking.

  • Het overlevingspensioen in het werknemersstelsel.
    De echtgenoot van een persoon die als werknemer heeft gewerkt kan na het overlijden van zijn echtgenoot een overlevingspensioen ontvangen. Men moet aan verschillende voorwaarden voldoen om dit pensioen te krijgen.

  • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is bedoeld om ouderen te helpen wiens middelen ontoereikend blijken om een aanvaardbare levensstandaard te behouden. Men kan de IGO al dan niet als aanvulling op het pensioen verkrijgen.
  • Aanvraag AOW
    Persoon die in Nederland gewerkt heeft en in België woont.

Voor wie

Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende en/of zelfstandige in het binnen- of buitenland.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Je mag 1 jaar voor je gewenste pensioendatum een aanvraag indienen.

In 2025 stijgt de pensioenleeftijd naar 66 jaar, in 2030 zal de pensioenleeftijd 67 jaar bedragen.

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak om je pensioen aan te vragen op het telefoonnummer 011 399 799.

Als je beschikt over een kaartlezer kan je met jouw elektronische identiteitskaart via de website pensioenaanvraag.be zelf je pensioen aanvragen.

Wat meebrengen

Je elektronische identiteitskaart en je pincode.

Meer info

Meer info via www.onprvp.fgov.be

Bekijk ook

Zitdagen FPD en Sociale Verzekeringsbank

De FPD (Federale pensioendienst) organiseert elke derde maandag van de maand een zitdag. Je kan er terecht van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Je maakt een afspraak via de Pensioenlijn: bel naar 1765.

De derde dinsdag van de maand houdt de Sociale Verzekeringsbank een zitdag voor mensen die in Nederland gewerkt hebben en in België wonen. Je kan er terecht tussen 9 en 16 uur. Opgelet: je moet een afspraak maken via het nummer 0031 76 548 58 40 (vanuit België).

Contact

Klantencontactcenter

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina