Huurwoningen OCMW in Kerkhoven en Stevensvennen

Het OCMW verhuurt twaalf woningen met twee slaapkamers in Stevensvennen en twee studio’s in Kerkhoven. Je betaalt een vaste huurprijs. 

Meer informatie in het inlichtingenformulier dat je bij de downloads vindt.

Voorwaarden

 • Je moet op het moment van de inschrijving 18 jaar zijn.
 • Het netto belastbaar inkomen van 2016 bedraagt niet meer dan 24 852 euro voor een alleenstaande, 26 934 euro voor een alleenstaande gehandicapte of 37 276 euro voor alle anderen. Dit inkomen mag verhoogd worden met 2.084 euro per persoon ten laste.
  Je mag géén woning of perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk of volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor eigendommen in binnen- en buitenland. Je mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.
 • Je mag géén woning of perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk of volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor eigendommen in binnen- en buitenland. Je mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht. Tenzij het om een uitzondering gaat.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak met de dienst huisvesting van het OCMW.

Kostprijs

 • Woningen in Stevensvennen : 442,18 euro of 527,10 per maand
 • Studio’s in Kerkhoven: 255,71 euro per maand

Wat meebrengen

 • Een kopie van uw aanslagbiljet (inkomsten 2016 aanslagjaar 2017)
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs invaliditeit indien van toepassing
 • Bewijs dat u aan de voorrangsregels voldoet indien van toepassing

Openingsuren & contact

Huisvesting OCMW

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 757
e-mail
iemke.stessens@ocmwlommel.be

Deel deze pagina