Huurwoningen OCMW in Kerkhoven en Stevensvennen

Het OCMW verhuurt twaalf woningen met twee slaapkamers in Stevensvennen en twee studio’s in Kerkhoven. Je betaalt een vaste huurprijs. Meer informatie in dit inlichtingenformulier.

Voorwaarden

 • Je moet op het moment van de inschrijving 18 jaar zijn.
 • Je mag géén woning of perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk of volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor eigendommen in binnen- en buitenland. Je mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Voorrangsregels

 • De personen die voldoen aan de rationele bezetting. De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.
 • Je hebt voorrang als je in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Lommel bent of je hebt minstens 15 jaar in Lommel gewoond.
 • Je hebt voorrang wanneer je netto belastbaar inkomen van 2015 niet meer bedraagt dan 24.452 euro voor een alleenstaande, 26.500 euro voor een alleenstaande gehandicapte of 36.676 euro voor alle anderen. Dit inkomen mag verhoogd worden met 2.050 euro per persoon ten laste.

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak met de dienst huisvesting van het OCMW.

Kostprijs

 • Woningen in Stevensvennen : 433,91 euro of 517,35 per maand
 • Studio’s in Kerkhoven: 250,93 euro per maand

Wat meebrengen

 • Een kopie van uw aanslagbiljet (inkomsten 2015 aanslagjaar 2016)
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs invaliditeit indien van toepassing
 • Bewijs dat u aan de voorrangsregels voldoet indien van toepassing

Openingsuren & contact

Huisvesting OCMW

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 757
Fax fax
011 399 740
e-mail
iemke.stessens@ocmwlommel.be

Deel deze pagina