Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Er wordt ten voordele van de gemeente een forfaitaire belasting geheven op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2,3°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Meer info

Het volledige belastingsreglement vind je hiernaast bij downloads.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ontvanger@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina