Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Er wordt ten voordele van de gemeente een forfaitaire belasting geheven op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2,3°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Meer info

Het volledige belastingsreglement vind je hiernaast bij downloads.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ontvanger@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina