Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Er wordt ten voordele van de gemeente een forfaitaire belasting geheven op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2,3°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 14 december 2021 en werd op 21 december 2021 gepubliceerd op de website.

Meer info

Het volledige belastingsreglement vind je hiernaast bij downloads.

Openingsuren & contact

Financiën, aankopen en contracten

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
financien@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina