Privaat gebruik openbaar domein (bouwwerken, verhuizen, ..)

Hoe aanvragen?

Met bijgevoegd e-formulier, ten minste 14 dagen voor de aanvang van de inname.

Info

Het openbaar domein mag nooit zonder schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van het stadsbestuur ingenomen worden. Onder inname van het openbaar domein wordt verstaan het plaatsen van afsluitingen, stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, verhuisliften, enzovoort. Een signalisatievergunning van de politie is steeds vereist.

Signalisatie:

 • Parkeerverbod: (borden 24 u voor inname plaatsen)
  • verkeersbord (en) met onderbord met vermelding datum en tijdstip van begin en einde parkeerverbod
 • Stelling:
  • verlichting bij beperkt zicht door weersomstandigheden en bij duisternis
  • bord D1 (pijl)
 • Container:
  • rood-witte diagonale strepen op voor – en achterzijde
  • verlichting bij beperkt zicht door weersomstandigheden en bij duisternis
  • bord D1 (pijl)
 • Bouwwerf:
  • afsluiting moet minimum 2 meter hoog zijn
  • op de uiteinden een verkeersbord D1 (pijl) in de langsrichting d.m.v. witte of gele lichten, in de dwarsrichting d.m.v. gele of oranje knipperlichten

Betaling belasting:

Vroegtijdige verwijdering of stopzetting van de inname geeft geen aanleiding tot vermindering of terugbetaling van de belasting

Wanneer de belasting niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, worden de regels betreffende nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op inkomsten toegepast

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008

De belastingschuldige kan tegen zijn aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs

Tarieven inname openbaar domein:

 •  Tarieven inname betaalparkings:
  • € 20/plaats/dag
  • € 80/plaats/week
  • € 240/plaats/maand
 • Tarieven inname pleinen:
  • € 0,5/m²/dag
 • Tarieven andere ingebruiknemingen:
  • € 0,25/ m²/dag
  • € 1/m²/week
  • € 3/m²/maand

Bekijk ook

E-loket

 • Privaat gebruik openbaar domein aanvragen (bouwwerken, verhuis, ...)

  eID Formulier

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina