Politieverordening kamerwonen

De definitie van kamerwonen is vastgelegd bij decreet. 

Om een onderscheid te maken tussen een kamer en een zelfstandige woning bekijken we de 3 basisfuncties in de woning: de keuken, de bad- of douchefunctie en het toilet. Als minstens één van deze functies niet voorzien is in de woning, maar wel aanwezig is in of bij het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik met andere bewoners, dan spreken we van een kamer in een kamerwoning. Als je in een kamer woont, deel je dus toilet, badkamer en/of keuken met andere bewoners in het gebouw. 

De reguliere woningkwaliteitsnormen voor kamers kan je terugvinden in het technisch verslag. Bijkomend zijn er in de politieverordening strengere woningkwaliteitsnormen opgenomen waaraan kamers moeten voldoen. Beide kan je rechts onder downloads terugvinden. 

Voor wie

Elke kamerwoning op Lommels grondgebied moet over een uitbatingsvergunning beschikken.

Weet je niet of je in een kamerwoning woont, of dat jouw woning onder de definitie van kamerwoning valt? Neem dan contact op met de dienst wonen.

Hoe aanvragen

Onderaan deze pagina kan je via het e-loket een uitbatingsvergunning aanvragen, of je kan je aanvraag schriftelijk indienen, en richten aan de burgemeester.

Deze aanvraag dient de volgende stukken te bevatten:

  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door de bevoegde gemeentelijke dienst;
  2. Een afschrift van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, de omgevingsvergunning of de beslissing tot opname in het vergunningenregister;
  3. Een afschrift van een niet-vervallen conformiteitsattest voor de kamerwoning en de kamers;
  4. Een grondplan per verdieping met de nummering en aanduiding van kamers, gemeenschappelijke ruimten met de vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheidsuitrusting;
  5. De identificatiegegevens van de eigenaar/houder van het zakelijk recht en van de uitbater van het gebouw;
  6. Een officiële keuring van de gas- en/of elektriciteits- en/of mazoutinstallatie;
  7. Een bewijs dat er voor het betreffende gebouw een verzekering voor brand en waterschade werd afgesloten waarvan de werking niet is geschorst;
  8. Een gunstig brandweerattest dat aangeeft dat de volledige kamerwoning alsook alle afzonderlijke kamers voldoen aan de eisen voor brandveiligheid, brandwerendheid en brandveiligheidsuitrusting zoals vastgelegd in hoofdstuk 5
  9. Het huishoudelijk reglement.

E-loket

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina