GRUP Reservatiestrook Barrier

Dit plan schept enorme kansen voor de toekomst van de Barrier. Markant is zeker de herbestemming van de oude industriële Bemal-site tot groen woongebied, met een nieuw openbaar park. De stad kiest daarbij niet voor klassieke bouwkavels, maar wel voor een dichte bebouwing in de vorm van appartementsblokken, met een kleine ecologische voetafdruk.

De blokken zullen in de uitloop van het bos gebouwd worden, met zicht op het water en grenzend aan een gloednieuw openbaar park. Naast de herbestemming van de Bemal-site, omvat het GRUP ook een bestemmingswijziging van de gronden rondom jeugdhuis ’t Bjöske. Daarnaast legt het de ontwikkelingsmogelijkheden langs de Luikersteenweg tussen de Vaartstraat en Sint-Lucasstraat vast, en voorziet het een buffer binnen de industriezone aan de Fabrieksstraat. Tot slot zal het plan ook de reservatiestrook gelegen langs het kanaal gedeeltelijk opheffen.

Het GRUP werd op 22 september 2015 door de gemeenteraad definitief aanvaard. Op 10 november 2015 werd de definitieve aanvaarding in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het GRUP is per 24 november 2015 officieel in werking getreden.

GRUP Reservatiestrook Barrier

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina