1. Procedure en bijkomende informatie

Wie kan een GAS krijgen?

Iedereen die 16 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op de GAS-codex riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie.

Wie stelt de overtreding vast?

 • De politie
 • GAS-vaststellers: dit zijn ambtenaren van de stad die de gemeenteraad aanstelt
 • Toezichters met de graad van bijzondere veldwachter
 • GAS-vaststellers van OVAM

Ze leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

 1. De vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV) en naar de sanctionerend ambtenaar verstuurd.
 2. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV/BV.
 3. Hij/zij kan een verweer indienen binnen een termijn van vijftien dagen.
 4. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS-boete wordt opgelegd. Deze beslissing wordt per aangetekende brief verzonden.
 5. Tegen deze beslissing kan men beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.


Een GAS-boete moet binnen maand betaald worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en wordt er geen gevolg gegeven aan de aanmaningen, dan kan een deurwaarder de boete innen.

Bemiddeling

Als u een regel uit de politieverordening overtreedt, kan de sanctionerend ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. U bent vrij om hier op in te gaan. De bemiddeling is gratis.
Ben je minderjarig, maar 16 jaar of ouder en heb je de GAS-codex overtreden, dan wordt er sowieso een  bemiddelingsprocedure opgestart.

Een bemiddelaar zoekt samen met de overtreder en de benadeelde naar een zinvolle manier om met de gevolgen van overlast om te gaan. Samen bekijken ze hoe een conflict kan worden opgelost.

Bij een positieve bemiddeling valt de administratieve geldboete weg.

Contactgegevens:

Sofie Lamens
GAS-bemiddelaar
gasbemiddelaar@sint-truiden.be
T 011 70 16 65 | M 0495 91 22 00

Sancties?

De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

 • tussen de € 0 en € 175 voor minderjarigen
 • tussen de € 0 en € 350 voor meerderjarigen

Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting. Deze sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Andere kosten?

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot bijvoorbeeld het betalen van opruimkosten, zoals bij sluikstorten. Dat kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar dat hij ook een factuur ontvangt om die kosten te betalen.

Openingsuren & contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina