2. Bent u niet akkoord met de vaststelling/boete?

U kan in eerste instantie een verweer indienen wanneer u niet akkoord gaat met de vaststelling of hier nog iets aan wil toevoegen. Dit verweer dient u ten laatste 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de vaststelling te bezorgen aan de sanctionerend ambtenaar.

  • GAS-boete van € 70 of minder = schriftelijk verweer
  • GAS-boete van meer dan € 70 = schriftelijk of mondeling verweer

Indien u uw verweer mondeling wenst toe te lichten, kan u dit aangegeven in uw schriftelijk verweer. U zal gecontacteerd worden voor een afspraak.

Via de post kan u het verweer aangetekend opsturen naar volgend adres:

Stad Lommel
T.a.v. Sanctionerend ambtenaar
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

In tweede instantie kan u beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank (minderjarigen) wanneer u niet akkoord gaat met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina