4. Veelgestelde vragen over de boete


Voor welke verkeersovertredingen kan u een GAS4-boete krijgen?

Een GAS-boete is mogelijk voor alle verkeersovertredingen die door de stad/gemeente opgenomen zijn in de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. De tekst van deze verordening vindt u hier.

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd door het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. De sanctionerend ambtenaar bepaalt de boete dus niet zelf en kan deze ook niet verminderen.

De inbreuken zijn ingedeeld in graden, naargelang de ernst van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per graad is er een aangepaste geldboete.

  • Eerste graad: boete 58 euro (bijvoorbeeld: parkeren waar er een stilstaan en/of parkeerverbod geldt door het verkeersbord E3, parkeren niet rechts in de rijrichting)

  • Tweede graad: boete 116 euro (bijvoorbeeld: parkeren op het trottoir of parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap)

Hoe kan u de boete betalen?

U kan de boete betalen via bankoverschrijving met de gegevens die u terugvindt op de brief die u heeft ontvangen samen met het PV of BV. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal uw betaling niet gelinkt kunnen worden aan uw boete en gaat de procedure verder.

U kan niet betalen met cheques of cash.

Hoeveel tijd heeft u om de boete te betalen?

U dient de boete te betalen binnen de 30 dagen nadat u de betalingsuitnodiging samen met het opgestelde PV of BV heeft ontvangen.

Wat als u de boete niet onmiddellijk in één keer kan betalen?

U kan een afbetalingsplan aanvragen. U dient hiervoor een aanvraag te doen via mail naar gas.betalingen@lommel.be of via het online formulier Hebt u een andere vraag?

Wat als u de boete niet tijdig betaalt?

U zal een eerste aanmaning ontvangen. Indien de betaling daarna nog uitblijft, zal u een tweede aanmaning ontvangen met bijkomende kosten. Als u aan deze tweede herinnering aanmaning geen gevolg geeft, zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder. De kosten van deze procedure zijn voor uw rekening.

Op welke manier kan u de overtreding betwisten?

U kan op drie manieren verweer indienen: bij voorkeur via het online webformulier, via ons mailadres dat u op de boete kan vinden of per post door een brief te sturen naar GAS Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. Enkel indien uw boete hoger is dan 70 euro, kan u vragen om gehoord te worden. U dient dit aan te geven in uw schriftelijk verweer.

Hoeveel tijd heeft u om deze overtreding te betwisten?

U kan verweer indienen tot 30 dagen na ontvangst van de brief waarin de sanctionerend ambtenaar u op de hoogte brengt van de overtreding.

Wie beslist of de verweermiddelen worden aanvaard en u de boete niet of alsnog moet betalen?

Het is de sanctionerend ambtenaar die autonoom beslist of het verweer wel of niet wordt aanvaard.

Wanneer en hoe wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing aangaande uw verweer?

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de sanctionerend ambtenaar dient te antwoorden op het verweer. De sanctionerend ambtenaar probeert zo snel mogelijk te antwoorden, maar toch kan het enige tijd duren voor u een antwoord krijgt. De betalingstermijn wordt vanaf het indienen van het verweer gestopt tot een beslissing wordt genomen. U zal dan per post een gemotiveerde beslissing ontvangen. Indien de boete alsnog moet betaald worden krijgt u hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

U heeft verweer ingediend en wacht nu op antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Moet u de boete intussen al betalen?

U moet de boete niet betalen voordat u antwoord van de sanctionerend ambtenaar heeft ontvangen.

De sanctionerend ambtenaar heeft uw verweer niet aanvaard, maar u bent het niet eens met deze beslissing. Wat kan u doen?

U kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing beroep aantekenen bij de politierechtbank. De contactgegevens van de bevoegde rechtbank kan u in de beslissing vinden. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. De rechter kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina