Dichtheidsvisie Wonen

De 'Dichtheidsvisie Wonen' geeft antwoord op welke plaatsen extra (compacte) woningen, nodig om een antwoord te bieden aan de wijzigende woonnoden van kleinere gezinnen en de ouder wordende bevolking, duurzaam kunnen ingeplant worden en alzo bijdragen aan een betere ruimtelijke kwaliteit. Dit rekening houdend met de eigenheid van de verschillende kernen in Lommel.

Analyse toont immers aan dat Lommel over een aanbod aan bouwmogelijkheden beschikt dat de woningbehoefte ruimschoots overtreft. Om de groei binnen een wenselijk compact kader op te vangen, stelt zich dus de noodzaak om sturend op te treden naar het ruimtelijk beleid. Als er geen beleid wordt uitgezet om een gecontroleerde woninggroei op de juiste locaties mogelijk te maken, dreigt niet alleen leegstand en verdere onderbewoning, maar komt de ruimtelijke kwaliteit van de stad onder druk te staan. Nieuwe woningen op slecht gekozen plaatsen veroorzaken een verdere toename van het gemotoriseerd verkeer, vormen een bedreiging voor de vele kwalitatieve open ruimtes die Lommel nog rijk is, kosten de gemeenschap veel geld en ondermijnen het functioneren van lokale voorzieningen, die een voldoende ruim draagvlak nodig hebben om levensvatbaar te zijn.

De 'Dichtheidsvisie Wonen' werd op 27 juni 2023 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad en vormt alzo een leidraad bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, zoals beschreven in artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en geeft uiting aan de beleidsmatig gewenste ontwikkeling wat betreft het sturen van verdichting en type woningaanbod. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen vormt ze dan ook mede een leidraad bij de zogenaamde opportuniteitstoets. Los van voorliggende 'Dichtheidsvisie Wonen' blijven de legaliteitstoets en de toetsing aan het ruimere wettelijke kader echter steeds van kracht.

Meer info

De volledig uitgewerkte nota staat bij de downloads.

Dichtheidsvisie

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina