Veilige schoolomgeving Den Heuvel Warande

Over de werken

Wat gaan we doen?

  • Het verkeersplateau aan het kruispunt van Heide met de Sparstraat wordt vernieuwd.
  • Er komen enkele fietsbeugels in de Warande aan de schoolpoort.
  • Er komt een parkeerverbod aan de oostkant van de Warande.
  • De zebrapaden worden verlicht met een portiek boven de rijbaan.
  • Er komt een verkeersplateau aan het kruispunt van Heide met de Mosstraat.
  • Er worden octopus-wegmarkeringen aangebracht op Heide.
  • We voorzien zebrapaden en een octopuspaal op Heide ter hoogte van het kruispunt met Warande.
  • Door het verkeersplateau moeten we één parkeervak wegnemen in de Mosstraat. We voorzien een plantvak.
Geplande wijzigingen Status
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders t.h.v. schoolpoort Gepland
Aanpassing dynamische zone 30 Gepland
Snelheidsremmende maatregelen en aanpassing kruispunten Heide Gepland
High-Five Gepland


Wanneer?

De eerste fase van de werken (kruispunt Heide - Mosstraat) start op 15 januari 2024 en zal duren tot en met 23 februari 2024.

De tweede fase van de werken (kruispunt Heide - Sparstraat) start op 22 maart 2024 en zal duren tot 30 april 2024.

Welke verkeersomleidingen komen er?

Bekijk hier het omleidingsplan

Grondplan

Het grondplan staat bij de downloads