Veilige schoolomgeving Lommel-West Werkplaatsen

Over de werken

Wat gaan we doen?

  • Het verkeersplateau aan het kruispunt van de Martinus van Gurplaan met de Leliestraat wordt vernieuwd.
  • Er komen enkele fietsbeugels aan de schoolpoort.
  • Er komt een nieuwe voetgangersdoorsteek tussen het Zinktrekkersplein en de Martinus van Gurplaan.
  • De weg wordt versmald in de Martinus van Gurplaan ter hoogte van de nieuwe doorsteek en het zebrapad. 
  • Aan de kruispunten van de Martinus van Gurplaan met de Dalstraat en met de Brasemstraat komen verkeersplateaus.
  • Octopuspalen en markeringen op de weg maken duidelijk dat je een schoolomgeving binnenkomt.
  • Er komt een zebrapad ter hoogte van de toegang van de school. Dit zebrapad wordt extra verlicht met zwart/gele lichtpalen over het wegdek.
Geplande wijzigingen Status
Octopuswegmarkering en -paal Gepland
Fietsstalplaatsen voor ouders Gepland
Snelheidsremmende maatregelen in Martinus Van Gurplaan Gepland
Victor Veilig Gerealiseerd
High-Five Gepland

Waar?

Martinus Van Gurplaan

Bekijk hier het grondplan

Wanneer?

De eerste fase van de werken starten 14 november en zullen duren tot 19 december. De tweede fase van de werken start begin 2024.

Welke verkeersomleidingen komen er?

De werken bestaan uit twee fases, met telkens de nodige aanpassingen in het verkeer. De omleidingsplannen vind je op deze pagina bij de downloads.

Fase 1

Wat? Kruispunt Leliestraat - Martinus van Gurplaan en een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding tussen Zinktrekkersplein en Martinus van Gurplaan.

Wanneer? Dinsdag 14 oktober tot en met vrijdag 15 december

Aanpassingen in het verkeer?

  • Het kruispunt Leliestraat x Martinus van Gurplaan is afgesloten.
  • De omleiding is voorzien via Dubbelrij en Karperstraat.
  • De schoolingang zal steeds bereikbaar blijven via de Dubbelrij, Karperstraat en de Martinus van Gurplaan. 

Bekijk hier het omleidingsplan

Fase 2

Wat? Kruispunten Brasemstraat - Martinus van Gurplaan en Dalstraat - Martinus van Gurplaan

Wanneer? Donderdag 15 februari tot en met vrijdag 15 maart

Bekijk hier het omleidingsplan

Hoe ziet het ontwerp eruit?

De plannen zijn definitief. Bekijk hier het grondplan