Stikstofdecreet

Het stikstofdecreet is van toepassing sinds 23/02/204. Het biedt een regelgevend kader dat is ontworpen om de uitstoot van stikstofverbindingen te verminderen en de impact ervan op het milieu te beperken.

Voor wie

Omgevingsvergunningsaanvragen

Sinds de inwerkingtreding van het Stikstofdecreet dient er voor alle lopende OMV- aanvragen van verkeersgenererende projecten de stikstofdepositie ten gevolge van  vervoersbewegingen van het project beoordeeld te worden. Hiervoor dient er een impactscore berekend en toegevoegd te worden aan het dossier. Dit kan best via het addendum E06 (effecten op biodiversiteit) in de project mer screening toe te voegen. 

Eenvoudige (stedenbouwkundige dossiers)

Om eenvoudige (stedenbouwkundige) dossiers met verkeer als enige stikstofbron te toetsen aan het Stikstofdecreet, kan beroep gedaan worden op de recente VITO studie ‘Voertuigemissies en de minimis-normen: een analytische benadering voor wegverkeer’ (VITO-rapport 2024/EI/R/3195). Dit rapport bevat drie tabellen: 
  1. Tabel 2: emissies van een wegsegment (in kg NOx/km/u) waarbij geen overschrijding optreedt van de 1% de minimisdrempel 
  2. Tabel 3: aantal personenwagens per jaar waarbij geen overschrijding optreedt van de 1% de minimisdrempel 
  3. Tabel 4: aantal vrachtwagens per jaar waarbij geen overschrijding optreedt van de 1% de minimisdrempel 
In die tabellen worden de maximale emissies of jaarlijkse verkeersbewegingen weergegeven per kritische depositiewaarde (KDW) (in kg N/ha/jaar) en afstand (in meter) tot het habitattype waarbij de 1% de minimisdrempel hoe dan ook niet zal worden overschreden. 
 
Indien de verkeersemissies of de jaarlijkse vervoersbewegingen van een project onder de waarden weergegeven in de tabellen blijven, kan met zekerheid gesteld worden dat de impactscore van het project onder de 1% de minimisdrempel blijft en er aldus geen verdere passende beoordeling nodig is. 

Voor verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase van een project, kan volgens dezelfde aanpak een afzonderlijke aftoetsing aan de 1% de minimisdrempel gebeuren. 
Het rapport en een korte handleiding kunt u terugvinden op de website van de praktische wegwijzers

Meer info

Voor vragen omtrent het Stikstofdecreet kan er contact opgenomen worden met stikstof@vlaanderen.be

Contact

Stadsontwikkeling - Omgeving

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
e-mail
omgeving@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina